"Koriz" # 9 - Page 4

3 2 1 «Ոգեշնչի’ր ապագան» Հեղինակներ՝ Անի Խառատյան եւ Աննա Թորոսյան Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ Դիլիջանի ավագ դպրոցը չունի «ամառային արձակուրդներ»։ Պատճառն այն է, որ այն հյուրընկալում էր «Դասավանդի՛ր , Հայաստան»-ի մասնակիցներին՝ անցկացնելու ամառային ինստիտուտի դասընթացները, որին այս տարի մասնակցել են 4-6 դասարանների 150 աշակերտներ Դիլիջանից։ «Դասավանդի՛ր , Հայաստան»-ը երկամյա դասավանդման ծրագիր է` Հայաստանի լավագույն երիտասարդ մասնագետների համար: Այն միտված է բացահայտելու մասնակիցների մասնագիտական և առաջնորդական ներուժը՝ միաժամանակ նպաստելով գյուղական համայնքների զարգացմանը: Ծրագրի մասնակիցները տեղաբաշխված են Հայաստանի մարզերի դպրոցներում, որտեղ կա համապատասխան երիտասարդ ուսուցիչների պակաս: Մասնակիցներն իրենց հետ բերելով նորարար մտքեր, նոր մեթոդներ, հասանելի են դարձնում վերջին կրթական նյութերը աշակերտների համար, ոգեշնչում են երեխաներին և նպաստում են կրթության որակի բարելավմանը: «Կորիզ»-ի այս համարի հերոսներն էլ «Դասավանդի՛ր , Հայաստան»-ի ներկայացուցիչներն էին՝ Վերապատրաստման և աջակցման տնօրեն Անուշ Կոստանյանը եւ շրջանավարտներ ու նորընտիր մասնակիցներ։ 4 Ովքե ՞ ր ե ն «Դասավան դի՛ ր , Հայաստ ան»-ի մ ասն ակիցն ե րը ե ւ ին չ ս կզբուն քն ե րով ե ն ըն տրվում։ -Ծրագրին մասնակցում են տարբեր մասնագիտություններ ունեցող երիտասարդներ՝ Հայաստանի տարբեր մարզերից։ Բայց կան նաև սփյուռքահայ երիտասարդներ, ովքեր տեղափոխվել են Հայաստան հատուկ «Դասավանդի՛ր , Հայաստան» ծրագրին միանալու նպատակով: Մասնակիցներն ընտրվում են շատ խիստ և ինտենսիվ գնահատման փուլով: Առաջնահերթ պայման է իրենց ոլորտում լավ մասնագետ լինելը։ Այդ պատճառով առարկայական թեստ են հանձնում: «Դասավանդի՛ր , Հայաստան»-ի համար ամենակարևորն այն է, որ երիտասարդն իր էությամբ լինի առաջնորդ և պատրաստ լինի կատարելագործվել՝ շարունակաբար իր վրա աշխատելով, ունենա ցանկություն իսկապես լուծելու այն խնդիրը, որ «Դասավանդի՛ր , Հայաստան»-ն է տեսնում: Մեր մասնակիցները պատրաստ են գնալ հեռավոր գյուղեր եւ օգտագործելով բոլոր հնարավոր ռեսուրսները ՝մղելու տեղացի երեխաներին դեպի մեծ ձեռքբերումների: Ամեն տարի դիմորդների թիվը ավելանում է, այս տարի ընտրության երրորդ տարին էր, և «Դասավանդի՛ր , Հայաստան»-ն ունեցել է մոտ 450 դիմորդ, որոնցից 50-նն են ընտրվել: Ի ՞ ն չ է «Դասավան դի՛ ր , Հայաստ ան»-ի ամ առային ին ստիտուտը ։ -Մասնակիցներին ընտրելուց հետո կազմակերպվում է ամառային ինստիտուտ: Ամառային ինստիտուտը հինգշաբաթյա վերապատրաստման ծրագիր է։ «Դասավանդի՛ր , Հայաստան»-ն ունի բազմազան դասընթացներ՝ սկսած մանկավարժական թեմաներից, վերջացրած ավելի մեծ առաջնորդական թեմաներով։ Այդ ընթացքում «Դասավանդի՛ր , Հայաստան»-ի համար կարևոր է ոչ միայն տեսական գիտելիք տալը, այլ նաև գործնականում այդ գիտելքի կիրառումը: Այդ նպատակով էլ «Դասավանդի՛ր , Հայաստան»-ը կազմակերպում է ամառային դպրոց, որն անվճար հնարավ ZVZ VVVZ V؃VRVVVVVVV+VZVVVVVZVVVVVZVVZVVVVVVVZ+VZVVZVVVVZVVVZVV+VVVVVVZVVZVVVVVVVVVZ+VVVVVVVZVVVVZV+VVVVZ VVVZ VVVZVVVVZZ+VZ VVVZ VVZ VVVZVVRVVVVZV+VZVVZVV؃VVVZVV؀д+VVVVZVVVVZV+VVVVVZVVVZRVVVVVVVZ+RVVVVVVV؃VVVVVVVZ VVZ+VVVVVVVVVVVZVVZVV+VVVVVVVVVZ VЃVV؃VVV+VVZVZVVZVVtVVVVV+VVVVVVVVVVVVVVVVVV+VZVVZVVZ VЃVVVЃVZ+VVVZ VVZ VЃVVZVZVZ VVV؃VVVVVVVVV+RVxV؃VVVVVZVZ VVVZ VV؃VZVVV+VVV؃VVVVZ VЃVЃVVV؃VVVZV؃VZV+VZVVZVVV؃VVZZVZ VZ$(VSVVVVZVVVVVVVZVVZVVVV+VVVVVVVVVVVZVVVVV+VZVVZ VVVZ V؃VVZ VVVVVVVV+VVVVZVZ VVVZ VVVVVV+VVVVVVVZVVV؃VVZVVVVVZVVZ V+VVVVVZVZ VZVVVZVVVV+VVVVZVZ VVVZ VVZ$VVZVVVZ+VVVVZVVVVVVZVVVZVZ VЃVV+VVVVVVVZ VЃVV؃VVVVZVVZVt+VVVZVVVVVVذVZVVVV+VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV+VVVZVVZVVVVVVVZVVZVVVVZVV+VZVVVV؃VV؃VZVVVVVVVVVVZVZ+VVVVZVVVVZVZ VVVZ VVVZVVVVȃVV+VZ V܃VVVVVVVZVZ VЃVV+RVVVZVZ VVVZ VVVZVVVVVVVVV؃VVVt+VVVVVVVVVVVVVVV+VVVZVVZVZ VVVZVVZVZ VVVVZ VЃVV+VVVVVZVVVZVVVV