"Koriz" # 9 - Page 2

1 2 3 «Կորիզ» համայնքային ամսաթերթը Դիլիջանի համայնքային կենտրոնի կրթական, տեղեկատվական եվ սոցիալական ծրագրերից մեկն է հանդիսանում: Ողջ տպագրական աշխատանքը համակարգում են մի խումբ դիլիջանցի պատանիներ: Թերթը իրազեկում է այն բոլոր նորությունների, իրադարձությունների, միջոցառումների մասին, որոնք կատարվում են Դիլիջան համայնքում: Թերթը բարձրաձայնում է այն հայտնի և անհայտ մարդկանց մասին, որոնց գործունեությունը կարևոր տեղ է զբաղեցնում Դիլիջան համայնքի առօրյա կյանքում: Շնորհավո՜ր Գիտելիքի օր Հեղինակներ՝ Գոռ Սարդարյան եւ Լենա Ահա եւ սկսվեց նոր ուսումնական տարին։ «Կորիզ»-ի թիմը սիրով ձեզ է ներկայացնում Գիտելիքի օրվան նվիրված բարեմաղթանքներն ու ցանկություններ՝ Դիլիջանի դպրոցների ներկայացուցիչների կողմից։ Դիլիջանի թիվ 2 հիմն ակ ան դպրոցի փոխտն օրե ն` Արմ ինե Գ րիգ որյան : - Աշակերտներին մաղթում եմ, որպեսզի ոգևորությամբ սկսեն նոր ուսումնական տարին՝ նոր գիտելիք ստանալու առումով, քանի որ գիտելիքն ամենաթանկ արժեքն է: Մարդն իր կյանքում ունեցել է շատ արժեքներ ու ձեռքբերումներ, բայց իմ կարծիքով ամենամեծ արժեքը գիրքն է։ Եթե կա գիրք, ապա կա գիտելիք: Գիրքը և կրթությունը անքակտելի են: Ուզում եմ, որ մեր աշակերտները շատ գիրք կարդան, որ գրքին սիրահարված ապրեն, որովհետև գիրքը բացի գիտելիքից նաև ճաշակ է զարգացնում, իսկ ինչպես ասում է Հովհաննես Թումանյանը. «Ճաշակը կյանքի բույրն է»: Թիվ 2դպրոցի աշակե րտուհի` Գ այան ե Սարդարյան , 9-րդ դաս արան - Ինձ շատ է դուր գալիս այն դպրոցը, որտեղ ես սովորում եմ, որովհետև այնտեղ են իմ սիրելի ուսուցիչները և իմ սիրելի դասընկերները: Կցանկանամ, որ մեր դպրոցը վերանորոգվի, նոր տեսք ստանա, հնարավորինիս չափով գույքը փոխվի: Կցանկանայի աշակերտները հագնեն միանման համազգեստ: Նաև ուսման համար արդյունավետ միջոցներ ավելանան: Դիլիջանի թիվ 4 դպրոցի տարրակ ան դաս արանի դաս վար` Ան ի Հովհանն իս յան - Աշակերտներին կմաղթեմ ուսման մեջ հաջողություններ, աշխատասիրություն և նպատակասլացություն: Կարողանան արժևորել աշակերտի կարգավիճակում գտնվելու կարևոր ժամանակահատվածը և կլանեն տրվող գիտելիքներն ու խորհուրդները՝ արդյունավետ օգտագործելով իրենց ներուժը: Թիվ 4 դպրոցի աշակե րտ` Արտաշ Ռ ևազյան , 8-րդ դաս արան նրանց հետ կապված տարբեր հետաքրքիր իրադարձությունների մասին, առանց որոնց չեմ կարծում, որ դպրոցական կյանքը շատ հետաքրքիր կլիներ: Դիլիջանի թիվ 5 դպրոցի ուսուցչուհի` Ան ն ա Ան տին յան - Այս տարի աշակերտներին կցանկանամ նոր ձեռքբերումներ, լավ սովորեն, ստանան իրենց տրվող գիտելիքները, լինեն լավ մարդ, ապագայում դառնան ազգին պիտանի մարդ: Կցանկանամ առողջություն և եռանդ: Չէ՞ որ աշակերտներն են մեր ապագան: Թիվ 5 դպրոցի աշակե րտուհի` Մարիե տա Ղազ արյան, 5-րդ դաս արան Ինչպես բոլոր աշակերտների ակնկալիքները, իմ ակնկալիքներն էլ են նույնը՝ ստանալ նոր գիտելիքներ: Կցանկանայի, որ մեր դպրոցում լինեին հետաքրքիր միջոցառումներ: Նաև կուզենայի, որ դպրոցում լիներ մարզադահլիճ, նոր գույք։ - Ինչպես ամեն ուսումնական տարի, այս տարի նույնպես ակնկալիքներս նոր գիտելիքներ ստանալն է, ինչն էլ անկասկած կդառնա նպատակիս հասնելու համար կարևոր նախապայման: Կցանկանայի, որ մեր դպրոցի մարզադահլիճը վերանորոգվեր և համալրվեր նոր մարզագույքով: Բացի գիտելիքների ձեռքբերումը, չեմ կարող չխոսել ընկերներիս ու *Դիլիջանի համայնքային կենտրոնը (ԴՀԿ) հանդիսանո VЃV M5չVVVVVVVV +VVZVVVZVVVVV؃VVVVVVZVVVVZVVZVZVZVVVVZ$RVV؃VVVVVVVVVЃVVVVVVVV؃RVVVVVVV+VZVVVVVZVVVVV؃VVVVZVVVVVVZVVZVVtVZVVVVVZVVVU] RVVVVVVV+VZ VVVVVVVZVZRVVVVVVVVZVVVVVZVVZ VVVV؃VVVVVVZVVVZVZ VVVV؃VVVVZ(ԃVVVVVVVVVZ VVVVV؃RVRV؃VVVVVVVVVVVZVVZVVVVVVVZVZ VVVVVVt+VZVVVZ VVVVZVVVVVVVVVVVV؃VVZVVZVZ VVVZVVVVV؃VVVVZVVVZ VVVZV+VVZVVZVZ VVZVZVVVVVVZVVVVVVVVZVVVVVVVVVVVVVVVVZ VVVZ VVVZV+VVVVZVZVVZVVVVVVZVVVZVZVVVZ VЃVV؃VVZVZVVZ VVVVVVV+VZVVZVZVZ VRVVVZVVVVVVVVZ VЃVRVVVVVVVVVVVVVZVZVVVZVVZVZ VZ$(