"Koriz" # 13

Հունիսի 1, 2018 Դիլիջանի «Ռե-ապագա»-ն «Արմմատ» սոցիալական ձեռներեցության մասին Դիլիջանի ակտիվ երիտասարդները ՏԶՊԾ ծրագրի նկ արագիրը …