"Koriz" # 11

Դեկտեմբերի 18, 2017 Քաղաքային տրանսպորտի խնդիրները Արմատներով դիլիջանցի Նկարչական մրցույթ ԿԲ-ի կողմից Դիլիջան-Լվով մշակութային համագործակցություն…