Koledar TMS 2018 Koledar 2018

2018 Fotografije Dragana Arriglerja prikazujejo razstavljene predmete stalne zbirke gozdarskega in lesarskega oddelka Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri, ki po zgodovinskem, tehniškem in tudi estetskem merilu izstopajo. Izbrani predmeti pripadajo posameznim ožjim področjem pridobivanja in predelave lesa, dveh temeljnih tisočletnih tehniških panog zadovoljevanja surovinskih in energetskih potreb človeka. Prvotni Gozdarski, lesarski in lovski muzej je bil predhodnik današnjega Tehniškega muzeja Slovenije. Predmete zanj so začeli zbirati leta 1947, za javnost pa so ga odprli šest let pozneje. Izdajatelj: Tehniški muzej Slovenije | Zanj: Natalija Polenec | Fotografije: Dragan Arrigler | Oblikovanje: Janja Ošlaj | Tisk: Tiskarna Šulc | Naklada: 200 kosov | Leto izdaje: 2017