Kohtute infoleht 1/2014

KOHTUTE INFOLEHT 1/ 20 14 EESSÕNA Armas lugeja 2005. aastal hakkas Justiitsministeerium välja andma kokkuvõtvat teabelehte Justiitsministeeriumi kohtute osakonna kohtuhaldustalituse tegemistest. Lehele sai pandud võõrapärane nimi Amicus Curiae, mis pidi tähendama otsetõlkes kohtu sõpra. See nimi valiti peamiselt kahel põhjusel. Esiteks soovides rõhutada, et Justiitsministeeriumi tegevus on suunatud kohtute toimimise parendamisele ja kodanikele parema teenuse pakkumisele ning teiseks andmaks leheruumi ka kohtunikele ja kohtuametnikele, kellega on koos projekte läbi viidud ja koostööd tehtud. Hoiad käes selle lehe taassündinud versiooni, mille väljaandmise taaselustamine on kantud nendest samadest eesmärkidest. Lisaks soovime käesoleva infolehe väljaandmisega motiveerida ja väärtustada kohtuametnikke nende tegevuse kajastamise ning nende kohtusüsteemile tutvustamise kaudu. Loodame, et selliseid kajastusi jagub igasse numbrisse. Ka anname lehes ülevaateid projektidest, mis on kohtusüsteemiga tihedalt seotud. Esimese numbris kajastatakse hetkel käimasolevat olulisemat infosüsteemi arendamise projekti KIS2, mille rakendamisest ja uutest võimalustest räägivad projektijuht ning oma hinnangu annavad ka kohtuametnikud. Esimese numbri põhirõhk on aga õigusemõistmise tõhustamise projektil. Seekord räägivad projektist Harju Maakohtu kohtunik, kohtujurist ning kohtuistungisekretär. Ka piilume projektiga seotud muudatuste valguses kordnik-käskjala tööpäeva. Lisaks eelnevale kajastame käesolevas infolehe numbris ka muid olulisi teemasid. Tutvustame kohtulike registrite reformi, vanade kohtuasjade aruandluskorra muudatusi ja uut kohtuametnike koolituskeskkonda. Ka näeme ja kuuleme kohtusüsteemist mõtteid advokaadi pilgu läbi. Ühtlasi leiab käesolevast numbrist ülevaate ja lühitutvustuse 2014. aasta alguses ametisse asunud kohtunikest ja kohtunikukandidaatidest. Loodame, et kohtute infoleht saab olema väärt lugemine ja et selle edaspidist ilmumist jäädakse ootama. Ootame ideid ja mõtteid sellest, millest järgmistes numbrites soovite lugeda. Et kohtute infoleht saaks omale väärilise nime, ootame kõiki osalema ka lehe nimekonkursil. Meeldivat ja kasulikku lugemiselamust soovib Toimetus