KITA 8/2014 - Page 18

KUVA: ARI MONONEN Energiatodistus on lähtöisin Euroopan Unionista, joka tekee päätöksiä muun muassa Strasbourgissa. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN MÄÄRITELMÄN mukaan on tarvittu pääasiassa kerrostaloissa sekä pientalojen uudisra- energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden kentamisessa. vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa. Kesäkuun 2013 alussa Suomessa tuli kuitenkin voimaan Uusittuun energiatodistukseen liittyy myös konkreettisia sääs- uusi energiatodistuksia koskeva laki. Energiatodistusten laati- tösuosituksia, joiden avulla voidaan haluttaessa parantaa misvelvoite laajenee nyt uuden lain mukaan vaiheittain. rakennuksen energiatehokkuutta ja energialuokkaa. Energiatodistuksiin liittyvä lainsäädäntö on alun perin lähtöisin Euroopan Unionista. EU:n liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto hyväksyi marraskuussa 2002 energiatehokkuusdirektiivin. Sen Uudisrakennuksilta energiatodistus edelleenkin vaaditaan rakennuslupaa haettaessa. Kerrostaloilta sekä vuoden 1980 jälkeen rakennetuilta pientaloilta todistus vaaditaan samaan tapaan kuin vanhankin lain mukaan. Rivi- ja ketjutalot sekä toimisto- ja liikerakennukset tulivat mukaan useimmille rakennuksille on laadittava todistus, josta energiatodistusvelvoitteen piiriin 1.7.2014 alkaen. Hoitoalan nähdään kyseisen rakennuksen energiatehokkuus verrattuna rakennuksia ja kokoontumisrakennuksia energiatodistusvelvoite muihin rakennuksiin. Todistusta tarvitaan viimeistään siinä alkaa koskea 1.7.2015. vaiheessa, kun rakennus halutaan myydä, vuokrata tai ottaa käyttöön. Energiatodistuksilla EU pyrki kohdistamaan kiinteistönostajien huomiota rakennusten energiankulutukseen ja lämmitysratkaisuihin. Vanhoille, ennen vuotta 1980 rakennetuille pientaloille joudutaan hankkimaan energiatodistukset taloa myytäessä tai vuokrattaessa 1.7.2017 lähtien. Uusien energiatodistusten voimassaoloaika on kymmenen vuotta. Vanhat todistukset ovat edelleen käyttökelpoisia voimassaoloaikansa mukaisesti. Jos kuitenkin todistus on annettu Todistusten käyttö laajenee vaiheittain osana isännöitsijäntodistusta, se on voimassa enää vuoden Energiatodistussäädökset tulivat voimaan EU:n jäsenmaissa 2014 loppuun saakka. aluksi suppeassa muodossa. Suomessa energiatodistuksia on laadittu vuodesta 2008 alkaen. Tähän mennessä todistuksia 16 kita 8/ 2014 Joskus energiatodistus voidaan laatia valmiin lomakkeen avulla niin kutsutun kevennetyn menettelyn kautta, mikäli kiin-