KITA 8/2014 - Page 12

Leanheat-konseptilla haetaan säästökohteita Pilottihanke toteutetaan vuosina 2014–2016. Siinä hyö- Yksi käytännön Big Data -sovellus talotekniikka-alalla on dynnetään kattavaa langatonta sensoriverkostoa ja ’tiedonlou- Leanheat-konsepti. hinnalla’ kerättyjä suuria datamääriä automaattisesti. Viisi suomalaisyritystä on käynnistänyt Leanheat-pilotti- Konseptia kehittävät teknologiayritykset Pandia Oy ja hankkeen, jossa tavoitellaan 20 prosentin energiansäästöä Si-Tecno Oy. Pilottihankkeessa niiden yhteistyökumppaneina ja parempaa asumismukavuutta suomalaisissa kerrostaloissa. on kolme yhtiötä, jotka omistavat paljon asumisoikeus- ja Kaikkiin mukana olevien talojen huoneistoihin asennetaan lan- vuokra-asuntoja. gattomat lämpötila- ja kosteusanturit. Mittausantureista kerättävän tiedon perusteella tehdään Patteriverkostoihin enemmän tasapainoa automaattista data-analyysiä, jonka tuloksia on tarkoitus hyö- Leanheat-pilottihankkeessa on mukana Kotkan Asunnot Oy, dyntää asumismukavuuden parantamiseen. Samalla haetaan jolla on omistuksessaan kaikkiaan 140 asuinrakennusta ja uusia energiansäästökohteita. 2 700 asuntoa Kaakkois-Suomessa. 10 kita 8/ 2014