KITA 8/2014 - Page 4

TOIMITUKSELTA RUUSUJA RAKSALLE? 8/2014 Suomalainen rakentaminen on maailman parasta. Suomalainen rakentaminen on JULKAISIJA kaikkien aikojen pahimmassa alennustilassaan. PubliCo Oy Pälkäneentie 19 A 00510 Helsinki puh. 020 162 2200 info@publico.com www.publico.com Edelliset kaksi väitelausetta saavat kumpikin tuekseen innokkaita puolustajia, mutta tässä asiassa puhuu usein enemmän tunne kuin järki. Tämä on tietenkin luonnollista etenkin silloin, kun rakennetaan ihmisille koteja – sen herkemmillä kielillä harvoin soitellaan, oli toimiala sitten mikä hyvänsä. Mutta mikä on totuus suomalaisesta rakentamisesta tänä päivänä? – Ainakin joitakin vastauksia tarjoaa Rakentamisen Laatu RALA ry:n tekemä tuore selvitys, jossa PÄÄTOIMITTAJA analysoitiin rakennusprojekteista annettua palautetta. Tutkimuksen takana on volyymia Jussi Sinkko ja pitkäkestoisuutta, joka antaa sille uskottavuutta: RALA on kerännyt projektipalautetta rakennushankkeen eri osapuolten yhteisellä RALA-projektipalautejärjestelmällä vuodesta TUOTEPÄÄLLIKKÖ 2008 lähtien. Järjestelmässä on lähes 2 000 rakennushanketta, joista on annettu yli Tom Appelroth tom.appelroth@publico.com puh. 020 162 2250 6 000 palautetta. Syyskuussa julkaistun tutkimuksen mukaan rakennushankkeet onnistuvat hankkeiden tilaajien ja rakennuttajien mielestä monella osa-alueella hyvin: esimerkiksi projektinhallinta toimii mallikkaasti, yhteistyö rullaa ja työmaalla on monipuolista osaamista. Selvityksen mukaan tilaajat ja rakennuttajat ovat erittäin tyytyväisiä pää- TOIMITUKSEN KOORDINAATTORI Liisa Hyvönen urakoitsijoiden toimintaan. Tilaajat ja rakennuttajat ovat kokonaisuutena arvioiden GRAPHIC DESIGN erittäin tyytyväisiä urakoitsijoiden projektinhallinnan eri osa-alueisiin, yhteistyöhön, Riitta Yli-Öyrä henkilöstön osaamiseen ja turvallisuusasioiden hoitamiseen. Esimerkiksi pääurakoitsijan henkilöstö saa kiitosta luotettavuudesta ja vastuuntunnosta sekä myös työnjohtajien ILMOITUSMYYNTI ammattitaidosta. Jaakko Lätti jaakko.latti@publico.com puh. 020 162 2255 Pelkkiä ruusuja ei sentään ollut jaossa. Esimerkiksi rakennuttajat antoivat palautetta, jonka mukaan aliurakoitsijoiden ohjaus sekä riskienhallinta eivät kaikilta osin ole onnistuneita. Myös aliurakoitsijoiden henkilöstön ammattitaito ei aina tyydytä. Tämä ei sinänsä yllätä, kun muistaa että urakoiden pilkkominen pieniin osaan on ollut todellisuutta jo pitkän aikaan – ja mitä enemmän liikkuvia osia, sitä vaikeampaa Vesa Laurila vesa.laurila@publico.com puh. 020 162 2253 kokonaisuuden hahmottaminen (saati johtaminen) on. Itse asiassa ”risujen” vähäinen määrä suhteessa ruusuihin onkin ehkä yllättävin asia koko tutkimuksessa. Mitä muuta tutkimuksessa selvisi? No, esimerkiksi infrarakentaminen saa kautta linjan heikompia arvioita kuin asunto- ja toimitilarakentaminen. Korjausrakentamisen puolella taas asuntotuotannossa on parannettavaa kaikilla osa-alueilla uudisrakentamiseen verrattuna. Toisaalta asuntorakentaminen kokonaisuudessaan saa monella tarkastellulla osa-alueella paremmat arviot kuin infra- ja toimitilarakentaminen. Tutkimus kielii siitä, että rakennuttajat pitävät asuinrakennushankkeissa erittäin suuressa arvossa lisä- ja muutostöiden hoitamista kunnialla sekä projektinhallintaa nimenomaan kokonaisuutena. TILAAJAPALVELU puh. 03 4246 5309 tilaajapalvelu@ kustantajapalvelut.fi TOIMITTAJAT Sami J. Anteroinen Merja Kihl Ari Mononen Eri toteutusmuodoista suunnittelun sisältävät toteutusmuodot saivat tutkimuksessa pääasiassa parempaa palautetta rakennuttajilta kuin projektinjohtorakentaminen. Toiminnanjohtaja Tuula Råman Rakentamisen Laatu RALA ry:stä muistutti tutkimuksen julkaisemisen yhteydessä, että prosessin laatu ei sinänsä suoraan kerro teknisestä laadusta – mutta sujuvan ja onnistuneen rakennushankkeen lopputulos on varmasti parempi kuin projektin, jossa yhteistyö ei toimi ja työma