KITA 7/2016 - Page 18

KOLUMNI Juha-Ville Mäkinen toimii erityisasiantuntijana LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:ssä DIGITALISAATIO – PÖHINÄSTÄ TOIMINNAKSI Ei ole kauaakaan, kun tv-vastaanottimet muutettiin määrätietoisesti digi-ajan vaatimuksia vastaaviksi. Monella muulla elämän alueella muutos on tapahtunut kuin huomaamatta. Millaisen pöhinän digitalisaatio aiheuttaa talotekniikassa? DIGITALISAATIO ON tällä hetkellä muodostunut sanaksi, rää ja valaistusolosuhteita reaaliaikaisen tilojen käyttötiedon jota kaikki käyttävät, mutta jonka merkitystä kukaan ei tunnu perusteella? Voisivatko talotekniset järjestelmät seurata omaa osaavan kertoa. Ainakaan konkreettisesti. Tarkemman tiedon toimintakuntoaan ja pyytää huollon paikalle tosiasiallisen tar- puuttuessa ei liene ihmeellistä, että sitä myös kavahdetaan. peen ilmaantuessa? Voisiko rakennus seurata ja optimoida Teknologian kehittyminen tapahtuu niin nopeasti, että ihmisellä energian kulutustaan ja tuotantoaan? Saisimmeko yksityiskoh- ei tunnu olevan edellytyksiä ymmärtää kaikkea tapahtuvaa. taisempia raportteja olosuhdepoikkeamista tai rakennuksen Se on sääli, koska digitalisaation mahdollisuuksia ei tunnuta eri osien kulutustiedoista? Voisivatko remonttien aikainen asu- tiedostavan hämmennyksen keskellä. kasviestintä ja vaikuttamismahdollisuudet parantua? Tuo kaikki Keskustelua seuratessa tuleekin helposti mieleen, että olem- on mahdollista, ja jopa todellisuutta joissakin kiinteistöissä. Se meko jotenkin alistuneet? Kuluuko energiamme siihen, että yri- mitä tapahtuu ja muuttuu tulevaisuudeksi on meistä itsestämme tämme vain selviytyä koko ajan muuttuvassa todellisuudessa? kiinni. Miksemme ole itse isäntänä ja laita digitalisaatiota ja uutta Meitä varoitellaan myös digitalisaation uhkista. On totta, teknologiaa palvelemaan meitä? Loppujen lopuksi, meidän- että digitalisaatio luo uusia kysymyksiä tietosuojasta ja vas- hän siitä pitäisi saada hyötyä. Olimme sitten asiakkaita, asuk- tuukysymyksistä. Yhteiskuntamme toimii kuitenkin tehokkaasti kaita, isännöitsijöitä, huoltohenkilöstöä tai järjestelmien toimit- ja tarvittavat säädökset ja viranomaistoiminta saadaan tilan- tajia. teen tasalle. Suurin uhka, mikä digitalisaation liittyy, on kuiten- Miten talotekniikka voisi digitalisoitua? Voisivatko rakennukset itse säätää huoneiden lämpötilaa, ilmanvaihdon mää18 kita  7/ 2016 kin oma passiivisuutemme. Se, että emme osaa sanoa, miten haluamme sitä hyödynnettävän. n