KITA 6+7/2015 - Page 9

Kerrostalon seinäeristystä uusitaan Riihimäellä. Julkisivurakenteiden korjaaminen on usein työlästä, mutta se on myös tehokas tapa parantaa rakennusvaipan lämmönpitävyyttä. ”Talon rakenteiden lisäksi voidaan kohentaa taloteknisten järjestelmien toimivuutta ja energiatehokkuutta.” Korjausten suunnitteluun kokemusta ja näkemystä Sirénin mukaan jo talon iästä voidaan usein päätellä, millaisia energiakorjauksia talossa todennäköisesti pitäisi harkita. ”Rakennustavat ovat muuttuneet vuosien myötä. Muutokset ovat tuoneet mukanaan sekä hyvää että huonoa kehitystä.” ”Aivan aluksi on selvitettävä talon lähtötilanne. Selvittely vaatii asiantuntemusta ja kokemusta sekä oikeita työkaluja. Esimerkiksi lämpökamera auttaa lämpövuotojen etsimisessä”, Sirén toteaa. Hänen mukaansa LTO- eli lämmöntalteenottojärjestelmän asentaminen ilmanvaihtojärjestelmään voi usein olla yksi mahdollinen ja edullinen tapa parantaa energiatehokkuutta. ”Jos kyseessä on pistetalotyyppinen korkea rakennus, poisto­ilma­lämpöpumpun asentaminen taloon voi auttaa ­asioissa. Pumpun tuottamaa lisälämpöä voidaan hyödyntää joko lämmitykseen tai käyttöveden kuumentamiseen, tai molempiin”, Sirén ehdottaa. ”Lämpöpumpussa on myös se etu, että sen asentaminen vähentää lämmitykseen käytettävän ostoenergian määrää. Lämpöpumpun asentaminen jopa kaukolämpökiinteistöön saattaa olla taloudellisesti kannattavaa.” ” Talon rakenteiden lisäksi voidaan kohentaa taloteknisten järjestelmien toimivuutta ja energiatehokkuutta. ERITYISESTI VANHOJEN talojen lämmönpitävyydessä on Tutkimustyöt meneillään jokseenkin aina parantamisen varaa. Luonnollisesti helpompia keinoja lämmityksen parantamiseksi Professori Kai Sirén Aalto-yliopiston energiatekniikan lai- taloyhtiössä ovat termostaattien säätämiset, patterijärjestel- tokselta korostaa, että rakennusten energiatehokkuuden mien ja ilmanvaihtojärjestelmien tasapainotukset sekä ilma­ parantaminen on järkevää toimintaa. virtojen säädöt. ”Tyypillisiä rakenteellisia korjaustoimia ovat lisäeristykset ja ikkunoiden perusparannukset. Näitä tehdään taloyhtiöissä usein esimerkiksi julkisivuremonttien tai muiden laajojen peruskorjausten yhteydessä.” ”Varsinkin pientaloissa energiatehokkuus paranee, jos yläpohjaa lisäeristetään esimerkiksi puhallusvillalla. Tämä voi ”Näiden asioiden pitäisi joka tapauksessa olla kunnossa”, Sirén tähdentää. Aalto-yliopistossa on Sirénin mukaan tehty tutkimusta muun muassa optimaalisista asuinrakennusten perusparannus­ konsepteista 1960-luvun taloille. ”Tutkimuksen ideana oli etsiä parhaat yhdistelmät sellai- olla hyvinkin kannattava toimenpide, jos eristeiden on todettu sista korjaustoimenpiteistä, joilla rakennuksen energialuokka olevan huonossa kunnossa”, Sirén arvioi. voidaan saada paremmaksi”, Sirén selvittää. 6 –7/ 2015  kita 7