KITA 6+7/2015 - Page 80

uutismonttu | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan NAAVATAR-JÄRJESTELMÄSSÄ VOIDAAN HYÖDYNTÄÄ MYÖS RENGASLINJAKYTKENTÄÄ JA AURINKOKERÄIMIÄ KAARINASSA ON syksyllä 2015 asennettu kerrostalo-­ yhtiöön Suomen ensimmäinen rengasalinjakytkentä, missä kuuden kerrostalon poistoilman hukkaenergia kerätään yhdelle lämpöpumpulle, mistä lämpö jaetaan takaisin talojen lämmitysverkostoon ja käyttöveden esilämmittämiseen. Kiinteistö Oy Kaarinan Vuokratalot VAHAKAS korttelissa asennettu rengaslinjakytkentä on toteutettu yhdessä Aalto Yliopiston kanssa. Järjestelmä pystyy toimimaan matalammassa lämpötilatasossa ja pienemmillä pumppaushäviöillä kuin perinteinen kaukolämpöverkko, koska säätö tapahtuu taajuusmuuttajapumppujen avulla eikä perinteisillä säätöventtiileillä. Ilmanvaihdon LTO-laitteet on toteutettu tehokkailla HCell-harjasiirtimillä, jotka pystyttiin asentamaan ahtaisiin ullakkotiloihin. Vesikaton yläpuolelle ei ollut tarvetta tehdä muutoksia ja julki- aurinkokeräimet. NAAVATAR-järjestelmään sisältyy aina myös sivu pysyi siistinä. ­Schneider Electricin kahden vuoden seurantapalvelu. ”Seuran- Turussa puolestaan AS Oy Kipinänkankareessa tapalvelu varmistaa sen, että asiakas aidosti hyötyy tehdystä ­NAAVATAR-järjestelmä sisältää sekä poistoilmalämpöpum- investoinnista,” neuvoo Timo Läksy, NAAVATAR-järjestelmän pun että aurinkokeräimet. Aurinkokeräimien kokonaispinta- myyntipäällikkö Schneider Electriciltä. n ala kohteessa on jopa 85 m2. NAAVATAR järjestelmä on kotimainen ja luotettava järjestelmä, johon voidaan liittää myös Lisätietoja: www.naavatar.fi, www.schneider-electric.com KABA EVOLO – AVAIMETTOMUUS TOIMITILAN JA KIINTEISTÖN lukituksen elinkaarikustan- nuksiin ja turvallisuuteen on ratkaisu. Evolo laskee kustannuksia ja parantaa turvallisuutta. Ei kovia avaimia, ainoastaan etätunnisteet. KABA EVOLO mahdollistaa sähköisen kulunhallinnan ilman perinteistä sähkölukkoa tai kaapelointia. Lukkorunkona käytetään jo ovessa valmiina olevaa mekaanista lukkoa ja käyttöjännitteen EVOLO ottaa paristoista. Oviyksikön pariston jännitteen tippuessa hälytysrajan alle, ilmoittaa järjestelmä tästä. EVOLO:t on asennettavissa ulko- ja sisäoviin. Kulkutunnisteena toimii RFID kulkukortti tai avaimenperä. Käytettäessä sähköistä kulkutunnistetta, ei lukkoja tarvitse enää mekaanisesti uudelleen sarjoittaa, kun tunnisteita häviää. Jokainen EVOLO tallentaa 2  000 viimeisintä kulkutapahtumaa. Kesä-/talviaika vaihtuu automaattisesti ja oville sekä vattomuutta kiinteistön kulkuun sekä rakentaa turvallisuutta. tunnisteille voidaan luoda aikaprofiileita. Jos halutaan rajata Kun kulkeminen on helppoa, niin houkutus teljetä ovi auki on kulkua esimerkiksi ilta- ja yöaikana tai viikonloppuisin niin matala. Omalle väelle kulkeminen on vaivatonta ja ulkopuoli- EVOLO mahdollistaa myös tämän. EVOLO on liitettävissä set pysyvät ulkopuolella. n KABA:n kulunvalvontajärjestelmään jolloin se soveltuu kaiken kokoiseen toimintaan asiakkaasta riippumatta. KABA EVOLO: TALOUDELLINEN, TURVALLINEN, HELPPOKÄYTTÖINEN EVOLO tarjoaa kulunhelppoutta käyttäjille. Helppoa, näytä kulkutunnistetta antennille ja pääset kulkemaan. Tämä tuo vai78 kita  6 –7/ 2015 Lisätietoja: www.kaba.fi