KITA 6+7/2015 - Page 76

uutismonttu | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan DIR-AIR OY:N TULOILMAIKKUNAT TOIMIVAT TÄYSIN AUTOMAATTISESTI VUODENAIKOJEN MUKAAN AINUTLAATUISTA LÄMMÖNTALTEENOTTOA luonnon Air Termico -venttiili voidaan ehdoilla ilman, ylimääräisiä, rikkoutuvia osia, ilman puhal- asentaa täysin ilman jyrsintöjä timia tai monimutkaista tekniikkaa. Tuloilmaikkunat toimivat ikkunaan. Mikä tärkeintä, kaikki täysin automaattisesti vuodenaikojen mukaan. Sinun tarvit- toiminnot toimivat automaatti- see vain vaihtaa suodattimet ja sekin tapahtuu ilman työka- sesti. Kesä-/talviasentoja ei tar- luja. vitse vaihtaa, vaan ilmavirrat Air Termico ja Air-In® Kameleontti -tuloilmaikkunaventtii- ohjautuvat automaattisesti ulkoil- leillä vuotuinen lämpenemishyötysuhde, kesäkausi leikattuna man lämpötilojen mukaisesti. Tal- pois, on yli 50 % ja jos poistokanavistoon lisätään lämmön- vella ilma lämpenee tehokkaasti talteenotto lämmönvaihtimella tai poistoilmalämpöpumpulla, ikkunan välitilassa ja kesällä hyötysuhde voi nousta jopa yli 90%. Ei tarvita olemassa ole- ilma ohjautuu suoraan lämpene- van poistokanaviston muutoksia, mättä sisälle. Air Termico ja Air-In® Kameleontti -venttiilien kanssa Miksi tuhlata rahaa monimut- vakiopainesäätimet toimivat parhaiten, koska venttiileistä kaiseen tekniikkaan kun saman saadaan riittävän korkeat ilmamäärät mahdollistamaan jär- voi tehdä tehokkaammin ja var- kevä säätötoiminto. memmin tuotteilla, joissa ainoat Air Termico ja Air-In® Kameleontti -venttiileistä löytyy vaihdettavat osat ovat suodatti- markkinoiden vahvin tutkimustausta: VTT:n tutkimukset tuloil- met. Takaisinmaksu aika verrat- maikkunan energiatehokkuudesta sekä tuloilmaikkunan käy- tuna perinteiseen korvausilmatekniikkaan on vain 1–2 vuotta tännön toimivuudesta, Insinööritoimisto Zennerin toimesta (sisältää myös asennuskustannuksen). n useita dokumentteja sekä yli 5 vuoden ajalta päivittäin kirjattavaa dataa omista laboratorioista. Lisätietoja: www.dir-air.fi ILMAVESILÄMPÖPUMPUT HYÖTYSUHTEELTAAN LÄHES MAALÄMMÖN VEROISIA CER ENERGY SOLUTIONS toteuttaa uudis- ja saneerauskoh- via malleja, joissa kaikki tekniikka on sisätiloissa ja ulkosei- teita CER-ilmavesilämpöpumpuilla, joiden hyötysuhde on ver- nään tulee ainoastaan ilmanotto ja -poistoaukot. Kyseessä tailukelpoinen maalämmön kanssa. CE-Rental Oy tuo maa- on esteettisesti erinomainen ratkaisu”, Ikonen mainitsee. han, sekä myy ja markkinoi ilmavesilämpöpumppuja. Tällä CER-ilmavesilämpöpumpuissa käytetään ns. EVI-tekniik- hetkellä yhtiön myymät laitteet tulevat Kiinasta ja ne myydään kaa, jolla päästään alhaisempiin käyttölämpötiloihin. Laitteet omalla CER-tuotemerkillä. toimivat aina –25 pakkasasteeseen saakka. ”Kaikki tuotteet ovat meille valmistettuja ja testattuja. Ne ”Tuotevalikoimamme kattaa laitteet aina pienistä omako- valmistetaan meidän suunnitelmien ja toiveiden mukaisesti”, tilaitteista suurten kiinteistöiden ilmavesilämpöpumppuihin, kertoo Tuotepäällikkö Iivari Ikonen CE-Rentalista. ”Uusi näinä joten se on varmasti riittävä.” päivinä lanseerattava mallistomme on erityisen energiatehokas ja asennusystävällinen. Huippulaadukkaat komponentit ja Hyötysuhde kilpailee maalämmön kanssa huolellinen viimeistely, takaavat toimintavarmuuden ja helppo- ”Nykyään ilmavesilämpöpumppujen (IVLP) tekniikka on erit- käyttöisyyden”, Ikonen jatkaa. täin pitkälle kehittynyttä. Kun puhutaan höytysuhteesta, pärjätään jo hyvin maalämmölle. Puhuttaessa vuosittaisesta hyö- Vesi ei kierrä ulkona tysuhteesta ja SPF-luvusta, tulee ilmavesilämpöpumppu koko- ”Pyrimme lähtökohtaisesti siihen, että kaikki CER-lämpöpum- naisinvestointina yleensä huomattavasti halvemmaksi. Säästö pun ydintekniikka on sisätiloissa (kompressori, lauhdutin ja on merkittävä: kohteesta riippuen noin 2 000 eurosta aina muutkin pääkomponentit), niin ettei vettä vietäisi lainkaan useisiin tuhansiin euroihin. Merkittävistä summista puhutaan rakennuksen ulkopuolelle. Pohjoismaissa se on teknisesti tur- erityisesti suuremmissa kohteissa”, Ikonen muistuttaa. n vallisempaa toteuttaa niin. Tällä vältetään riski, että vesi pääsisi jäätymään. Split-laitteissamme on ulkona vain höyrystin ja puhallin. Lisäksi meillä on valikoimassa sisälle asennetta74 kita  6 –7/ 2015 Lisätietoja: www.cer.fi