KITA 6+7/2015 - Page 73

Myös Paavolainen katsoo, että turvallisuuskulttuurin luomi­ UUDEN SUKUPOLVEN KIINTEISTÖLÄMPÖPUMPPU syttyykin noin 3 000 kodissa joka vuosi. Pasin mukaan talo­ yhtiöillä on kuitenkin ”erinomaiset mahdollisuudet” vaikuttaa onnettomuuksien ehkäisyyn. Yksi keino on pitää pelastussuunnitelma ajan tasalla, mutta pelkkä pelastussuunnitelma ei riitä, vaan myös turvallisuuskoulutusta tarvitaan. Pelas­ (SPEK) usuttavat taloyhtiöitä ottamaan paik­ kansa turvallisuuden aktiivisina tekijöinä ja Thermia Mega kiinteistölämpöpumpussa ”Tietoisuuden tasoa pitää koko ajan on invertteriohjattu nostaa jakompressori, turvallisuuskulttuuriin kuuluvat jolla saavutetaan jopa 84 kW Tulipalo on asiat tulee onnistuneesti jalkauttaa talo­ teho todella korkealla isännöitsijän yhtiöissä”, hän toteaa ja lisää, että varau­ vuosihyötysuhteella. ” Hietalahdenranta 5 C 00120 Helsinki 09 668 9390 tusliitot ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö sen ja vaalimisen eteen on tehtävä pitkäjänteistä työtä. kirjoissa se suurin ja tuminen arjessa on se, mitä tarvitaan, ei ilmeisin uhka. niinkään uhkakuvien maalailu. kouluttamaan hallituksensa ja turvallisuustii­ Kaivonporaus Dahlbom Oy Sanoista tekoihin juha@dahlbom.fi minsä jäsenet. kristian@dahlbom.fi Paavolaisella on nykyisellään runsaat parikymmentä talo­ ”Jokaisella on velvollisuus tunnistaa vaarat, sillä vain tun­ Puh. 045 355 4501 Puh. 044 592 0788 www.dahlbom.fi yhtiötä, joiden isännöitsijänä hän toimii. Viime aikoina on tehty nistettuja riskejä on mahdollista välttää. Omatoimisen varau­ rajusti töitä, jotta taloyhtiöiden pelastussuunnitelmat on saatu tumisen koulutus auttaa tunnistamaan ja arvioimaan erilaisia ajan tasalle. turvallisuusriskejä ja ehkäisemään niitä”, Pasi summaa. Uudenlainen XXXøBBNJOHö ”Se työ alkaa olla tehty. Seuraava vaihe on pelastussuunni­ telmien jalkautus niin, että asiat tulevat kaikkien tietoon.” puutalojen Turvallisuus on tehtävä palosuojaratkaisu www.renotech.fi Isännöitsijä Juhani Paavolainen Oy Estlander & Co Ab:sta tie­ Sinänsä turvallisuusasioihin ei liity suurtaJätehuoltotuotteet mystiikkaa. Paa­ Puisto- ja kiinteistöhuoltotuotteet volainen kiteyttää, että välillä onnettomuuksia sattuu – mutta Jätesäiliöt ja Vaihtolavat tää taloyhtiöiden turvallisuuden miinat varsin hyvin. Viime Räystäsventtiili joulukuussa Paavolainen vuoden 2014 Turvallinen Ullakkotilojen pokkasi ja kattorakenteiden Puristimet ja Jätepakkaajat suunnitelmallisuudella asioihin voidaan vaikuttaa. Tulipalo on Kiinteistö ­tunnustuksen kollega Tom Westerlundin rinnalla. Hai esimerkiksi talon kulkuväylät on pidettävä esteettöminä.” paloturvalliseen tuuletukseen FB-venttiilit takaavat riittävän ilmankierron ja estävät tulen leviämisen palon sattuessa. isännöitsijän kirjois