KITA 6+7/2015 - Page 68

HISSIN HYÖTY LASKETAAN VUOSISSA, EI EUROISSA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: SIMO KARISALO Hissien rakentamista hissittömiin kerrostaloihin kirittää nyt väestön nopea ikääntyminen. Siinä missä kauppakassien tai lastenvaunujen raahaaminen yläkerroksiin on ainoastaan työlästä, vanhuksen kohdalla kysymys on paljon isommista asioista. Muutto palvelutaloon on pian edessä, jos seniori uupuu portaikossa päivittäin. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) laskelmien mukaan hissi mahdollistaa sen, että vanhus voi asua kodissaan vielä vuosia – keskimäärin 7,8 vuotta pitempään verrattuna hissiä vailla elelevään ikätoveriin. HELSINKI HALUAA lisätä esteetöntä asumista, sillä ikään- Ennätysvuosi tyneiden asukkaiden määrä lisääntyy kovaa tahtia. Helsingin Jotain on kuitenkin tehty – ja tehdään. Viimeisen 15 vuo- tietokeskuksen mukaan 65–74-vuotiaiden määrä on jo käänty- den aikana on Helsinkiin rakennettu 900 uutta hissiä ja tänä nyt jyrkkään kasvuun ja kasvaa Helsingissä vielä 10  000 hen- vuonna syntyy ennätys: gellä vuoteen 2020 mennessä.  Helsingin kaupungin hissiasiamies Simo Merilä muistuttaa, että väki haluaa asua itsenäisesti ja turvallisesti omassa kodissaan – ja hissi on aikamoinen täsmälääke tähän asiaan. ”Hel- ”Näyttäisi siltä että sata hissiä saadaan tänä vuonna hissittömiin taloihin”, Merilä toteaa. Töitä on kuitenkin jatkettava ja niin Meriläkin kulkee taloyhtiön kokouksesta toiseen viemässä hissiviestiä eteenpäin: singistä puuttuu nykyisellään noin 8  000 hissiä”, hän laskes- ”Kysymys on äärimmäisen tärkeästä asiasta.” kelee. Hissittömät taloyhtiöt saavat myös tuntuvat avustukset his- ”Noin 147  000 helsinkiläistä elää kerrostalossa, jossa sin hankintaan. Tällä hetkellä taloyhtiölle jää maksettavaksi ei ole hissiä. Yli 65-vuotiaita tuosta porukasta on 21  730”, vain noin 40 prosenttia kustannuksista, sillä valtio (ARA) tukee Merilä tietää kertoa. hankintaa enintään 50 prosentilla ja Helsingin kaupunki 10 66 kita  6 –7/ 2015