KITA 6+7/2015 - Page 67

Rakennusten energiankulutus näyttelee merkittävää osaa kokonaisenergiankulutuksesta. Optimoinnilla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä. hin. Näin saadaan lisäarvon tuotto asiakkaalle ja käyttäjälle maksimoitua”, täsmentää Hietasara. Partneruus tuo turvaa Valtia on ollut Beckhoff Automation Oy:n rakennusautomaatio-partneri vuoden ajan. Beckhoff rakentaa kattavaa ­Partner-verkostoa koko Suomeen, jotta talo- ja kiinteistö­ automaation loppukäyttäjät saavat palveluita mahdollisimman nopeasti ja paikallisesti tarvittaessa. “Iso toimija taustalla antaa meille huomattavasti tukea mm. teknisissä haasteissa ja 500 M€:n voluumi sekä teollisuusautomaatiotausta tuo uskotEtelä­-Karjalassa toimiva kiinteistöjen energiatehokkuuteen erikoistunut Valtia toteutti hiljattain uuden Metro-tukun kiinteistön lvi­- ja valaistusohjaukset Beckhoff‑automaatiojärjestelmällä. Beckhoff Automation Oy:n toimittamalla ohjelmistolla syntyi käyttäjän kannalta informatiivinen ja helposti operoitava käyttöliittymä. vauhtia ja talotekniikan eri osa-alueille on muodostunut kohdennettuja järjestelmiä. Energiakustannustehokkuuden kannalta tämä ei kuitenkaan ole toimiva saati hyvä ratkaisu. Jotta kohteen energiankäyttö voidaan tehokkaasti optimoida ja säätää on kaikkien taloteknisten järjestelmien oltava yhden automaatiojärjestelmän ohjauksessa. Kaiken energian käytön tulee olla tilakohtaisesti tarveohjattua. “Olemme valinneet laaduk- tavuuden laitteisiin ja ohjelmistoihin”, kertoo Hietasara. Kiinteistön omistaja avainasemassa Suurin intressi lähtökohtaisesti energiatehokkuuteen suorien kustannusten ja kiinteistön arvon kehityksen kannalta tulisi olla omistajalla. Tietoisuus ja vaatimustaso ratkaisujen suhteen on kuitenkin vielä vajavaista. Vaikka rakennusvaiheessa tavoite ei olisikaan A- tai B-luokan energiatehokkuus, on syytä varmistua siitä että automaatiojärjestelmä on helposti laajennettavissa ja päivitettävissä ilman päällekkäisiä kustannuksia kor­keampiin luokkiin. n kaan Beckhoff-automaatiojärjestelmän sen skaalautuvuuden, modulaarisuuden, liitettävyyden ja avoimuuden sekä edellä mainittujen tuoman kustannustehokkuuden vuoksi. Kokemuk- Lisätietoja: seni Beckhoff-järjestelmistä teollisuudessa yli 10 vuoden ajalta Beckhoff Automation Oy, www.beckhoff.fi, vakuutti myös”, kertoo Hietasara. Jussi Piispanen, j.piispanen@beckhoff.fi, “Koska Beckhoff-järjestelmä on PC-pohjainen, mahdollis- p. 020 7423 827 taa se jatkossa useiden toimintojen integroimisen samalle alus- Valtia, www.valtia.fi, info@valtia.fi, talle mm. AV- ja lukitusjärjestelmät sekä yhteydet pilvipalvelui- puhelin 020 734 7790 6 –7/ 2015  ki H