KITA 6+7/2015 - Page 6

sisältö | kita 6–7/2015 JUU N SU Ä E T I M TINT VIES ÄN Ä? TEID ÖS S I T H Y TALO 06 02 Esipuhe 13 Taloyhtiöille isoja säästöjä 06 Kodit talvikuntoon toimivalla tekniikalla 14 Ikkunat kuntoon ja hukkalämpö talteen Puutteet asuinrakennusten lämpötaloudessa tulevat esiin varsinkin talvikaudella. Kun talotekniikan toimintaa seurataan ja puututaan ongelmakohtiin ajoissa, asukkaat eivät kärsi kylmästä talosta kovillakaan pakkasilla. Samalla säästyy rahaa ja energiaa. 10 Taloyhtiön viestintään sähköisempää otetta 12 Putkivuodot loppuivat Bauerin asentamiseen 18 Suurin osa sisäilmaan liittyvistä ongelmista voitaisiin välttää 22 Jäitä hattuun lämmitystä miettiessä Monessa talossa on edessä lämmitysjärjestelmän kunnostus tai jopa uusiminen. Tulevaisuudessa kiinteistöjä ei todennäköisesti lämmitetä vain yhdellä tavalla, sillä hybridiratkaisut yleistyvät jatkuvasti. 22 4 kita  6 –7/ 2015