KITA 6+7/2015 - Page 51

Patrik Åkerstedt, Hartmut Otto ja Johan Lindholm kertovat Soukanhuipun sukitusurakan onnistuneen hyvin. Peruskorjaushankkeen yhteydessä Yläkartanontie 20:ssä uudistettiin viemäriputkien lisäksi myös kiinteistön käyttövesiputket. ­Sukittajat Oy, joka on erikoistunut viemäri- ja sadevesiputkien osaurakoitsija teki omat työnsä, ja muut pääsivät sitten heti saneeraamiseen. jatkamaan. Kun toimitaan näin, taloyhtiölle ei tule turhia kus- ”Sukittamalla saneerattu putki vastaa ominaisuuksiltaan tannuksia”, Åkerstedt kehuu työsuunnittelua. Sukitusurakan ajaksi kiinteistön piha-alueelle tuotiin suki- uutta putkea, jolloin ei tarvita vanhanaikaista rakenteiden rik- tuskontti, jossa muun muassa kyllästettiin sukat epoksihartsilla. komista ja uusien putkien asentamista”, Suomen Sukittajat Oy:n projektipäällikkö Johan Lindholm selostaa. Kiinteistössä sukitettiin kaikki sade- ja jätevesiviemärit sekä pihaviemärit. ”Yhdessä kohdassa sadevesiviemäri oli poikki, joten se oli kaivettava esiin ja osa putkesta vaihdettava. Peruskorjauksen pääurakoitsija VRJ Etelä-Suomi vastasi kaivin- Putkien sukituksessa käytettiin johtavan ” eurooppalaisen valmistajan Trelleborg Sukittamalla Pipe Sealsin sertifioituja tehdasvalmistei- saneerattu putki sia sukkia. vastaa ominaisuuksiltaan uutta putkea. töistä.” As.Oy Soukanhuipun kiinteistössä viemärit sukitettiin nou- Sukitetun viemärin seinämäpaksuus on kovettumisen jälkeen 3–5 mm. Lopullinen paksuus riippuu asennetun sukan paksuudesta. Viemäriputket kuvattiin sekä ennen töiden alkua että myös jälkikäteen, jotta voitiin todeta sukituksen onnistuneen hyvin. sulinja kerrallaan. ”Yhden linjan eli yhdeksän asunnon saneeraukseen kului Lisää sukitusta lähikiinteistöissä työaikaa noin kaksi viikkoa. Pohjaviemärin sukitukseen meni Sukitusmenetelmän etuihin kuuluu, että viemäriputkien sanee- neljä viikkoa”, myyntipäällikkö Patrik Åkerstedt Suomen Sukit- raus saadaan tehtyä nopeammin kuin niin sanotulla perin- tajat Oy:stä mainitsee. teisellä linjasaneerausmenetelmällä. Viikossa on mahdollista Koska huoneistojen viemärilinjoihin järjestettiin ohipumppaus, asukkaat pystyivät pieniä katkoja lukuunottamatta käyttämään viemäreitä remontin aikanakin. Tosin Soukanhuipussa korjattiin myös kylpyhuoneet ja käyttövesiputket, joten suuri osa asukkaista muutti näiden töiden takia tilapäisesti pois huoneistoista. remontoida jopa 3–4 asuntoa, mukaan luettuna pystyviemäröinti ja huoneistojen haaraputket. ”Paljon riippuu kuitenkin siitä, mitä muuta kiinteistön kylpyhuoneessa pi