KITA 6+7/2015 - Page 27

Recair Economizer on älykäs lämmön talteenottojärjestelmä, joka sisältää kaikki laitekomponentit ja automatiikan. Tule tapaamaan meitä kiinteistömessuille 18.-20.11.2015, osastolle 6h79 (kWh) 40 35 30 25 20 Katso lähin jälleenmyyjä ja laske oman kiinteistösi säästöpotentiaali nettilaskurilla: www.economizer.fi 15 10 5 0 1 2 3 4 5 Ei talteenottoa kiinteistössä 6 7 8 9 10 11 12 Economizer järjestelmä asennettuna Recair_KITA-2015-7_mainos_210x148mm.indd 1 28.9.2015 10:49:44 Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna PILP-järjestelmään satsaaminen voi olla asukkaalle houkutteleva vaihtoehto, mutta kaukolämpöyrityksen kannalta se on ongelmallinen. Lämmön myynti vähenee, jolloin kaukolämpöjärjestelmien siirron ja tuotannon tehokkuus huonontuu PILP-järjestelmien yleistyessä. Tämä voi osin johtua laitokselle palaavan veden lämpötilan kohoamisesta. Paluulämpötilaan voi vaikut-  Vaihtolavoja  Umpikontteja  Lumenajoa  Hiab-auto palvelua  Mullan ja hiekan toimitusta  Kappaletavarakuljetusta  Loka-auto palvelua  Myös pikkulavat taa tavalla, jolla PILP kytketään kaukolämpölaitteiston kanssa: rinnankytkennällä jäähtymään ei ole samaa vaikutusta kuin sarjakytkennällä, jolloin rinnankytkentä on tehokkuuden kannalta parempi. Kokonaisuus voi aiheuttaa kaukolämmön hinnan nousun, mutta VTT:n tutkija Miika Rämä ei näe PILP-järjestelmään siirtymistä hölmöläisen peiton jatkamisena. ”Kun kuluttaja tekee investoinnin, joka vähentää lämmön- pitävät kaukolämpöä aika kalliina, mitä se joissain paikoissa onkin.” Rämä pitääkin mahdollisena, että vastakkainasettelun sijasta tutkimuksen tuloksien pohjalta voisi syntyä uusia liike- kulutusta noinkin merkittävästi kuin 50 prosenttia, niin eihän toimintamahdollisuuksia kaukolämpöyhtiöille. Esimerkiksi läm- se voi olla huono asia.” pöä ja sähköä tuottavat yhteistuotantolaitokset voisivat kattaa Negatiivisia vaikutuksia ei voi kiistääkään, mikä aiheuttaa vastakkainasettelua poistoilmalämpöpumpun ja kaukolämmön välille. Rämän mukaan useat kaukolämpöyhtiöt ovat siitä huolimatta myötämielisiä PILP-järjestelmiä kohtaan. ”Jos kaukolämpöyhtiö yrittäisi hinnoittelullaan tai säännöil- alhaisen sähkönhinnan aikana osan häviöstään etäohjattavilla poistoilmalämpöpumpuilla. ”Koska kaukolämpöyritykset ovat usein huolissaan siitä, miten PILP-järjestelmä toteutetaan, niin he voisivat tarjota asiakkailleen myös sitä mahdollisuutta, että he rakentaisivat jär- lään kieltää tällaiset laitteet, niin eihän se kovin hyvä ratkaisu jestelmän heille. Tällöin järjestelmän hyötyjä jaettaisiin sekä olisi, eikä toisi varmasti positiivista julkisuutta. Jotkut ihmiset kaukolämpöyhtiön että asiakkaan hyväksi.” n 6 –7/ 2015  kita 25