KITA 6+7/2015 - Page 25

”Esimerkiksi jos aikomuksena on vaihtaa öljylämmitys maalämpöön, on ensin mietittävä missä kunnossa nykyinen kattilalaitos on eli mikä on sen hyötysuhde. Tästä saa luotettavaa tietoa kun kutsuu vastuupätevyydet omaavan poltinasentajan paikalle, joka tarkastaa kattilan kunnon ja mittaa sen hyötysuhteen.” ”Mikäli hyötysuhde on huono, saa samalla asentajalta arvioin uuden kattilan tai polttimen hinnasta ja sen hyötysuhteesta.” ”Kun faktat on tiedossa, voidaan helposti laskea, esim. tar­jousten perusteella, paljonko maalämmön asentaminen maksaa, siis maalämpöpumput, porakaivot, sähkötyöt, uudet sähköliittymät, purkutyöt jne., ja ver- Eclipse automaattinen patteriventtiili rata niitä kustannuksia esim. uuden kattilan vaihtamiseen. Ennen päätöstä vertailulaskelmat kannattaa siis laskea itse tai teettää ammattisuunnittelijalla”, Hannula sanoo. ” Automatic Flow Control Monien eri lämmitysmuotojen yhdistäminen kasvattaa suosiotaan. Maalämpöjärjestelmä on hintava hankinta. Geoenergian toimituksiin erikoistuneen Rototec Oy:n myyntijohtaja Juuso Piironen pitää maalämmön takaisinmaksuaikaa kuitenkin kohtuullisena, mutta huomauttaa että tässäkin asiassa tilanteet vaihtelevat kohteittain. ”Jos ajatellaan taloyhtiötä, jossa on öljylämmitys, niin maalämpöön siirtymisen takaisinmaksuaika on kolmesta viiteen vuotta”, Piironen toteaa ja lisää, että laitteiston elinkaaren aikana maalämpö tuo isommat säästöt muihin lämmitysmuotoihin verrattuna. Piirosen mukaan hybridiratkaisussa muut lämmitysmuodot tukevat maalämpöjärjestelmää hyvin. Suunnittelu ammattilaiselle Maalämpöjärjestelmän rakentaminen vaatii toimenpideluvan. Piironen huomauttaa, että luvan saa helposti, kunhan alueella ei ole esimerkiksi tunnelivarauksia tai lähistöllä ei ole vedenpumppaamoa, jonka suoraan läheisyyteen ei saa porata maalämpökaivoja. Aurinkolämpöä hyödynnetään toistaiseksi erittäin vähän. Aurinkokeräimiä olisi ehkä syytä asentaa enemmän, sillä Arto Hannulan mukaan Termostaattiventtiilien uusi, ainutlaatuista automaattista virtauksensäätötekniikkaa (AFC) käyttävä, sukupolvi. Markkinoiden pienin automaattinen termostaattiventtiili niiden hinnat ovat tippuneet ja järjestelmät ovat kehittyneet huomattavan paljon viime vuosina. Automaatio-ohjaukset ovat tehneet keräimien käytöstä entistä helpompaa. Suomen olosuhteissa ei voi nojata koskaan pelkästään aurinkoon, mutta hybridijärjestelmässä se voi olla erinomainen lisä. Esimerkiksi pientaloissa aurinkokeräintä voi hyödyntää käyttövedentuotossa öljylämmittimen rinnalla, jolloin kattilan voi sammuttaa kesäksi. ”Pimein aika on marraskuulta helmikuulle, silloin ei aurinkojärjestelmästä saa paljoa. Taloyhtiöstä ja sen lämmitysverkosta riippuen helmi- Lue lisää www.imi-hydronic.fi kuussa voi jo jotain saada irti”, Hannula toteaa. Myös ilma-vesipumppujen hinnat ovat tippuneet, mikä tekee niistä houkuttelevia osaksi hybridilämmitystä. Hybridijärjestelmään siirtyminen voi tuntua monen taloyhtiön hallituksen jäsenen mielestä houkuttelevalta, jos olemassa olevaa lämmitysjärjes6 –7/ 2015  kita 23