KITA 6+7/2015 - Page 12

pu TALOYHTIÖN VIESTINTÄÄN SÄHKÖISEMPÄÄ OTETTA TEKSTI: SAMI J.ANTEROINEN Kiinteistösektorilla digi on kova sana – ja esimerkiksi erilaiset sovellukset muuttavat konservatiivisena pidetyn toimialan arkea. Taloyhtiössä muuttunut tilanne näkyy mm. siinä, että isännöitsijöiltä kysellään yhä enemmän sähköisten palvelukanavien perään. Toisissa paikoissa taas progressiiviset isännöitsijätoimistot kiskovat asukkaita perässään yhä digitaalisempaan tulevaisuuteen. ILKKA KAIKUVUO SURVEYPAL OY:STÄ on huomannut, Zeitgeist ohjaa muutosta että kentällä on kiinnostusta nyt aivan uudella lailla. Hänen Näin taloyhtiön hallitus pystyy helposti järjestämään tyytyväi- mukaansa asukasdemokratia paranee uusia e-työkaluja käyt- syyskyselyn tai joku yhteistyötaho voi kysellä mielipiteitä johon- tämällä, kunhan ne toteutetaan järkevästi ja tehdään riittävän kin tiettyyn asiaan – ja järjestelmä mahdollistaa sekä nimellä helppokäyttöisiksi. että nimettömästi tapahtuvat kyselyt. Surveypal on tavallaan jo ”kurkistanut tulevaisuuteen”, sillä yrityksellä on asiakkaina mm. Tampereen ja Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiöt – ja loppuasiakkaina sitä myöten autenttisia diginatiiveja. Näille opiskelija-asuntosäätiöille räätälöitiin e-vikailmoituslomake, jota on kätevä käyttää netissä. ”Ja lomake menee suoraan huoltomiehelle, eikä sitä tavanomaista parin päivän viivettä synny”, Kaikuvuo kertoo. Hänen mukaansa arjen sujuvoittamiseksi ei ole vielä tehty kaikkea sitä, mihin uudet digitavat antavat mahdollisuuksia: ”Meidän tehtävämme on auttaa kipukohdissa. Jos tiedonkulussa on joitakin pullonkauloja, me mietimme, että voisiko P M v r p ” Isännöitsijöille on entistä tärkeämpää viestiä taloyhtiöiden kanssa ja kysyä, missä mennään. ne jotenkin selvittää digitaalisesti.” Koko digipaketti haltuun Surveypalin verkkopalvelu on tarkoitettu palautteen keräämiseen sekä erilaisten kyselyiden ja selvitysten tekemiseen. Vikström arvelee, että vaikka kaikki isännöitsijät eivät vielä ole vallan digitalisoineet palvelujaan, suunta on selvä. ”Viihtyvyys ja asukaskokemus ovat sellaisia asioita, jotka ”Myös tulokset ja raportit syntyvät välittömästi, ilman extra- puoltavat näiden työkalujen käyttöä. Näemme myös, että aina- naputtelua ja odottelua”, lupaa Kaikuvuo. kin puoli askelta kannattaa olla edellä ja pyrkiä yllättämään Isännöitsijätoimistojen kanssa Surveypal on tehnyt yhteis- taloyhtiöt ja asukkaat iloisesti tarjoamalla uusia palveluja.” työtä nyt parin vuoden ajan. Jatta Vikströmillä Isännöitsijätoimisto Jarmo Rantamäki Oy:stä on kokemusta useammankin Tavoite kirkkaana mielessä? kiinteistöpuolen e-palvelukanavan käytöstä, mutta Surveypal Jarmo Rantamäki Oy on hyödyntänyt e-konsteja myös talo­ on tehnyt häneen suurimman vaikutuksen: yhtiöiden tavoite-ohjelman rakentamisessa. Vikström selventää, ”Erilaisten kyselyjen teko ja jako on äärimmäisen help- että kyseessä ei siis ole taloyhtiöiden viisivuotissuunnitelma, poa ja nopeaa.” Samaten Vikström on tyytyväinen siihen, vaan rakenteiden kunnon lisäksi keskitytään myös esim. viihty- että kyse Z\