KITA 6+7/2015 - Page 58

NÄKÖKULMA Lars Lindeman NCC Rakennus Oy on huolissaan lähiöiden tulevaisuudesta, niiden tasavertaisuudesta ja siitä, ettei osa alueista putoaisi kelkasta ja eriarvoisuus kasvaisi. HUOLI TEKEE HYVÄÄ OLEN TEHNYT viimeiset vuodet töitä korjausrakentamisen kutsuttu, olen ollut mukana kehittämässä ryhmäkorjausmalleja kehittäjänä NCC:llä. Nyt kun työurani on päätöksessään, on ja puhunut suu vaahdossa niiden puolesta. Eli perus­korjauk­ asioita, joista minulle jää huoli. Mutta onneksi näitä huolia voi sesta, jossa alueen samanlaiset naapuritalot yhdistävät voi- korjata ja on myös paljon niitä asioita, joista en ole ollenkaan mavaransa, yli asuntoyhtiörajojen. Tämä on minusta edelleen huolissani. paras idea lähiöongelmaan ja se myös toimii käytännössä, Korjaustöitä ainakin riittää meille kaikille. Toisten töistä kun osaavat tahot ovat asialla. Tiedän, että ryhmäkorjaukset ei ole syytä olla mustasukkainen. En ole huolissani laadusta- jatkuvat ilman minuakin ja siitä olen iloinen. Toivon kaikkea kaan, takavuosien kauhujutut putkiremonteista ovat jääneet hyvää tähän vuosia kestävään työhön. historiaan. Arvorakennuksistakin pidetään huolta, niiden tär- Ryhmäkorjaus on yksi esimerkki kumppanuudesta, josta keys ymmärretään täysin. Liikerakentaminen kulkee kaupalli- olen paasannut kaikki nämä vuodet rakennusalalla ollessani. silla ehdoilla ja trendien mukaan, ei siitäkään tarvitse huolta Edes NCC:n kokoisessa firmassa emme voi tehdä kaikkea kantaa. itse ja silloin meillä on oltava luotettavia kumppaneita. Kump- Mutta hyvin huolissani olen lähiöiden tulevaisuudesta. Nii- pani ei tarkoita aliurakoitsijaa, vaan on paljon enemmän. Hei- den tasavertaisuudesta. Ettei osa alueista putoaisi kelkasta dän kanssaan hommat on jo harjoiteltu ja voimme siirtyä tar- ja eriarvoisuus kasvaisi. Esimerkiksi nykyinen hallitusohjelma joamaan entistä kokonaisempia ratkaisuja. Huippuunsa viri- ei tue lähiökehitystä millään lailla. Väki vanhenee ja lähiöi- tetystä kumppanuudesta on hyvä esimerkki suunnittelutoimisto den esteettömyys ja palveluiden tuottaminen ovat isoja kysy- Optiplanin ja NCC Rakennuksen kokonaispaketit. Eihän jalka- myksiä. Erilaisia rahoitusratkaisuja on, mutta velkaannuttaako pallojoukkuettakaan kannata joka peliin vaihtaa. se lähiöt? Asunto-osakeyhtiöt myös pilkkovat teollisia alue- Onneksi minun ei tarvitse olla huolissani, että kumppa- rakentamisen malleja. NCC:n edeltäjä Puolimatka rakensi nuusajattelukaan lakaistaisiin maton alle. Vaikka itse siirryn 1960–70-lukujen maaltamuuttoryntäyksessä uusia kerrostaloja tutkailemaan maailmaa enemmänkin motoristin silmin ja mök- sarjatuotantona, mutta nyt niitä ei voida korjata sarjatuotan- kiterassin näkymästä, NCC:n uusi kehitysjohtaja Marko Hytö- tona, vaikka se juuri olisi edullisinta. nen jatkaa. Pitkän linjan korjausrakentaja itsekin ja ehdotto- Ei kuitenkaan masennuta. Minä, herra ryhmäremontiksikin 56 kita  6 –7/ 2015 masti alan uudistaja. Hyvällä asenteella eteenpäin! n 185x1