KITA 6+7/2015 - Page 50

taloyhtiössä tapahtuu | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan VIEMÄRIPUTKET SUKITETTIIN SOUKANHUIPUN TORNITALOSSA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVAT: ARI MONONEN Espoon Soukassa sukitettiin 9-kerroksisen As.Oy Soukanhuipun viemäriputket kiinteistön peruskorjauksen yhteydessä. Kymmenen kuukauden putkiremontti valmistui elokuussa 2014. Taloyhtiössä putkien sukitusta pidettiin hyvänä ja toimivana korjausmenetelmänä. Korjatut putket vastaavat ominaisuuksiltaan uusia muoviputkia. SOUKANHUIPUN TORNITALO rakennettiin Yläkartanontie 20:een vuonna 1970. Talossa on 72 asuinhuoneistoa. Viemäriverkoston korjaustyöt kiinteistössä alkoivat marraskuussa 2013. Laajempi kiinteistön peruskorjaushanke – jonka Taloyhtiön hallitus pyysi yhtiökokoukseen ulkopuolisen asian­tuntijan, joka kertoi putkien sukitusmenetelmästä ja sukituksen käytännön toteutuksesta. ”Soukanhuipun kiinteistössä ei ollut vielä todettu putkivuo- yhteydessä uusittiin käyttövesiputket, kylpyhuoneet sekä sähkö- toja. Sen sijaan kellarissa oli kaksi painumakohtaa”, Otto ja televerkot – oli alkanut jo hieman aiemmin ja jatkui vielä toteaa. sukituksen valmistuttua vuoden 2014 loppuun. ”Talon viemärien sukitukseen meni kymmenen kuukautta. Remontti valmistui etuajassa”, As.Oy Soukanhuipun entinen puheenjohtaja Hartmut Otto iloitsee. ”Asukkaat ovat olleet oikein tyytyväisiä. En ole kuullut mitään kielteistä palautetta.” Sukitusmenetelmää käytettäessä korjattavat putket voivat olla materiaaliltaan valurautaa, muovia tai betonia. Putkien halkaisija voi tyypillisesti olla 50–300 mm. Aluksi korjattavat putket puhdistetaan esimerkiksi korkeapainepesulla. Vanhan putken sisään ujutetaan paineilman avulla uusi sukka, joka on kyllästetty epoksihartsilla. Asennustyössä käytetään paineilmakompressoria. Hyviä esimerkkejä löytyi Sveitsistä Kuivuessaan sukka kovettuu vanhan muovisen viemäriput- Korjausmenetelmäksi valittiin viemärien sukitus, joka talo­ ken sisäpintaan ja muodostaa siihen uuden tasalaatuisen put- yhtiössä tiedettiin asukas- ja ympäristöystävälliseksi tavaksi ken, jolloin vanhan putken mahdolliset reiät ja haurastuneet korjata viemäriputkia. kohdat peittyvät. ”Olin nähnyt sukitusmenetelmää käytettävän Sveitsissä. Siellä sukitus oli osoittautunut hyväksi ja toimivaksi menetel- Myös pihaviemärit korjattiin sukittamalla mäksi”, Hartmut Otto perustelee. As.Oy Soukanhuipun sukitusurakoitsijana toimi Suomen As.Oy Soukanhuipun tornitalo Espoon Yläkartanontiellä valmistui 45 vuotta sitten. 48 kita  6 –7/ 2015