KITA 6+7/2014 - Page 64

UUTISMONTTU Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. RAKENNUSALAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS KOSKEE MYÖS ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTIÖITÄ TEKSTI: JORMA KANERVA, TILITOIMISTO LASKENTATAITO OY Harmaan talouden vähentämiseksi on säädetty jo aiemmin veronumeron käyttö ja veronumerorekisteröinti sekä reaaliaikainen kattava tiedonkeruu sivullistiedonantajilta. Viimeisen harmaan talouden torjuntaan liittyvä lakipaketti hyväksyttiin eduskunnassa 24.5.2013 ja presidentti vahvisti lait alkukesästä 2013. Uusi lainsäädäntö astui voimaan 1.7.2014. ILMOITTAMISESTA SAATIIN ensimmäisen kokemukset nyt rakennustarkastajan loppukatselmus on tehty 1.7.2014 jäl- syyskuussa, jolloin verottajalle tuli antaa heinäkuuta koskeva keen ja työtä on tehty myös 1.7. jälkeen. Talkootyöstä teh- kuukausi-ilmoitus. Toisin sanoen ilmoitus annetaan kohdekuu- dystä rakennustyöstä riittää ilmoituksella tieto rakennuskoh- kautta seuraavan toisen kuukauden 5. päivään mennessä. teesta ja tieto siitä, ettei maksettuja suorituksia ole. Rakennus- Yleisesti tiedonantovelvollisuus alkaa, kun työmaa tai töiden tarkastajan tulee valvoa tiedonantovelvollisuuden täyttämistä. Rakennustyön päätoteuttaja antaa verohallinnolle työnte- tekeminen alkaa ja päättyy, kun työ on vastaanotettu ja luovutettu tilaajalle tai laskutus loppuu. Urakkatietojen tiedonantovelvollinen on jokainen tilaaja kijätiedot kaikista työmaalla työskentelevistä työntekijöistä, myös niistä, jotka eivät tee varsinaista rakentamistyötä kuten siitä urakasta, jonka on itse tilannut, mikä johtaa siihen että siivooja, arkkitehti, toimistotyöntekijä ja suunnittelija. Tällainen ilmoittaminen kattaa koko urakkaketjun. Siten myös kiinteistö- työskentely yhtenäkin päivänä kuukauden aikana riittää. Tarkempia tietoja saat paitsi verohallinnolta, myös asian- ja asunto-osakeyhtiöiden tulee antaa urakkatiedot tilaamistaan urakoista. Mikäli urakan arvo on enintään 15 000 euroa, tuntevalta tilitoimistoltasi. ilmoitusta ei tarvitse antaa. Myös kotitaloudet ovat tiedonantovelvollisuuden piirissä. Edellytyksenä on, että rakentaminen vaatii rakennuslupaa ja Lisätietoja: www.laskentataito.fi KESKITETTY ILMANPUHDISTUSJÄRJESTELMÄ SISÄILMAONGELMAT KOSKETTAVAT koko Suomea ja ovat myös kansantaloudellisesti merkittävä asia. Kun sisäilmaongelma on havaittu, on tärkeää toimia nopeasti. Tilanne saadaan rauhoitettua, kun havaittuihin ongelmiin puututaan konkreettisesti. Ilmanpuhdistusjärjestelmällä saadaan välitön ensiapu, tilanne otetaan hallintaan, oireilu vähenee ja samalla saadaan aikaa jatkotoimenpiteiden suunnittelua, toteuttamista ja rahoittamista varten. Baumedi Oy aloitti 2013 keväällä Varionix-ilmanpuhdistusjärjestelmien maahantuonnin. Laitteisto sijoitetaan olemassa olevaan ilmanvaihtojärjestelmään ja on kustannuksiltaan merkittävästi edullisempi vaihtoehto huonekohtaisiin ilmanpuhdistimiin verrattuna. Sillä voidaan puhdistaa kaikki ilmanvaihdon piirissä olevat tilat, jolloin säästetään hankintaja käyttökuluissa todella paljon. Kokonaisvaltainen ratkaisumalli Varionix-ilmanpuhdistusjärjestelmä tehoaa ilman epäpuhtauksiin poistaen mikrobeja ja VOC-yhdisteitä sekä muita kemiallisia epäpuhtauksia. Lukuisissa kunnissa Varionix-ilmanpuhdistusjärjestelmällä on saatu hallintaan esimerkiksi terveyskeskuksien, päiväkotien ja etenkin koulujen sisäilmaongelmat erinomaisin tuloksin. Lisätietoja: www.baumedi.fi 62 kita 6–7/ 2014