KITA 6+7/2014 - Page 60

UUTISMONTTU Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. LIEDON TUTKIMUSHANKKEESSA MITATTIIN HYBRIDILÄMMITYKSEN ENERGIANSÄÄSTÖÄ TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVA: ÖLJYALAN PALVELUKESKUS Kiinteistöjen öljylämmitysjärjestelmän saneerauksen yhteydessä pyritään usein myös parantamaan energiatehokkuutta. Yksi vaihtoehto on asentaa uusiutuvaan energiaan pohjautuva järjestelmä öljylämmityksen rinnalle. Turun lähistöllä Liedossa selviteltiin lämpöpumppu- ja öljylämmityksen yhdistelmällä saavutettavia säästöjä pitkäaikaisessa mittaus- ja tutkimushankkeessa. Liedon tutkimuskohteeseen asennetussa energiavaraajassa on kaksoissiirrin, joka hoitaa esi- ja jälkilämmityksen. ÖLJYLÄMMITYSTALOSSA VARSINAIS-SUOMESSA Mittareilla tarkkailtiin lämpötiloja ja kulutusta tutkittiin yhdistelmä- eli hybridilämmitystä vuosina 2012– Tutkimuskohteena oli 1970-luvulla rakennettu öljylämmitteinen 2014. Kahdessa jaksossa pyrittiin seurannan avulla saa- omakotitalo Liedossa. maan uutta tietoa siitä, kuinka ilmasta-veteen -lämpöpump- Kun järjestelmän muutossuunnitelmat oli saatu valmiiksi, pua voidaan hyödyntää öljylämmityksen rinnalla mahdolli- Kimmo ja Maria Saastamoisen omistamaan taloon asennettiin simman energiatehokkaasti. ilmasta-veteen -lämpöpumppu (IVLP) varaajakytkennällä kesällä ”Projekti oli ensimmäisiä laatuaan Suomessa”, toteaa erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta. 2012. Lämmönjako talossa oli toteutettu vesikiertoisena patterilämmityksenä. ”Liedon projekti oli aika pitkä: seuranta kesti yhteensä 1,5 Tutkimushanke liittyi Höylä III -energiatehokkuussopi- vuotta kahdessa eri vaiheessa. Jo tätä ennen projektia oli kehi- mukseen. Se on öljyalan ja valtion välinen sopimus, jonka telty pitkään ja muun muassa suunniteltu erilaisia kytkentöjä”, tavoitteena on parantaa polttonesteiden käytön energiate- Eero Otronen kertoo. hokkuutta muun muassa lämmityksessä. Samalla pyritään edistämään uusiutuvan energian käyttöä. 58 kita 6–7/ 2014 Taloa oli alusta pitäen lämmitetty öljyllä. Keskikulutus oli ollut noin 3 000 litraa vuodessa.