KITA 6+7/2014 - Page 56

UUTISMONTTU Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. UUSI PATENTOITU KOTIMAINEN MAXSTOP-VEDENERISTE TUO SÄÄSTÖJÄ JA LISÄÄ TURVAA Kotimainen GVK Coating Technology on tuonut markkinoille uuden vedeneristeen, jolle on haettu kaksi patenttia. KOTIMAISELLE MAXSTOPILLE on haettu ensimmäisenä vedeneristeenä maailmassa kaksi patenttia, niin poikkeavia tuotteen ominaisuudet ovat kilpailevista tuotteista. Ensimmäinen patentti liittyy valmistuksessa käytettyyn turvalliseen kemiaan, joka on parantanut vedeneristävyyttä vielä moninkertaisesti verrattuna esimerkiksi GVK:n aiemmin valmistamaan tuotteeseen, joka on ollut testivoittaja kotimaisissa testeissä. Toinen patentti liittyy kalvonpaksuuden toteamiseen ilman, että valmista vedeneristekalvoa täytyy rikkoa. GVK on valmistanut vedeneristeitä jo vuodesta 2000, jolloin yritys aloitti alihankintavalmistajana kehittämällään reseptillä. Vuonna 2010 GVK oli Suomen toiseksi suurin vedeneristeiden valmistaja. Vuodesta 2012 alkoi uuden MaxStopvedeneristeen kehitys, joka on nyt CE-sertifioitu ja myynnissä rautakaupoissa ympäri Suomen. MaxStop on ensimmäinen ruiskutettava vedeneriste mark- kelipinnan alta. Tämän jälkeen vedeneriste levitetään normaa- kinoilla. Tuote mahdollistaa jopa kertaruiskutuksella riittävät listi päälle ja annetaan kuivua. Kun mustat tussiviivat eivät kalvonpaksuudet, säästäen radikaalisti aikaa esimerkiksi lin- enää näy läpi, on kalvonpaksuus riittävä. MaxStopin peitto- jasaneerauksissa. Valmistaja suosittelee kahta erillistä ruisku- kyky on säädetty niin, että tussi ei näy läpi kun kalvonpaksuus tuskertaa kompensoimaan alustan epätasaisuuksia ja mahdol- ylittää vähimmäisvaatimuksen. Tämä yksinkertainen keksintö lisia isompia reikiä. Tuote kuivuu erittäin nopeasti, jolloin val- on myös patentoitu. Tällä tavoin saadaan paljon parempi var- mista saadaan jo yhdessä päivässä. muus riittävästä kalvonpaksuudesta laajoilla pinnoilla, ver- Tuote on ensimmäinen markkinoilla, jolla on tavallisen sei- rattuna perinteisesti otettuihin muutamaan koepalaan, joita nämaalin telausominaisuudet. Tämä tarkoittaa helppoa levitet- ei haluta ottaa kriittisistä paikoista, kuten lattiakaivon liitok- tävyyttä ja huomattavasti tasaisempaa kalvonpaksuutta. Tasai- sesta. Koepalakohdat pitää paikata kahdella erillisellä levi- sempi kalvonpaksuus merkitsee parempaa vedeneristystä ja tyskerralla, jolloin aikasäästö on vähintään yksi vuorokausi helpompaa laatoitusta, kun alusta on tasainen. Telattaessa- MaxStopin hyväksi. kin tarvittava kalvonpaksuus saavutetaan helposti kertalevityksellä, ilman valumisriskiä. On selkeästi nähtävissä, että MaxStop merkitsee isoja aikasäästöjä etenkin putkiremonttikohteissa ja parantaa vedeneristyksen laatua. Kalvonpaksuus on helppo ja nopea mitata GVK on toiminut pinnoite- ja maalialalla jo vuodesta Kalvonpaksuuden toteaminen tapahtuu helposti ja varmasti 1946. Yhtiö on markkinajohtaja vesiohenteisten tiemerkintä- laajoilla pinnoilla. Alustaan vedetään GVK:n Opateq-tussilla maalien valmistajana Skandinaviassa. Yhtiö valmistaa myös tai tavallisella mustalla vedenpitävällä huopakynällä ristik- kauppa- ja rakennusmaaleja sekä vesiohenteisia erikoistuot- käisiä viivoja nurkasta nurkkaan. Viivoja voi nopeasti vetää teita teollisuuden tarpeisiin. enemmänkin. GVK:n Opateq-tussin käyttöä puoltaa seikka, että se on jäljitettävissä kalvoa rikkomatta, jopa valmiin kaa54 kita 6–7/ 2014 Lisätietoja: www.gvk.fi