KITA 6+7/2014 - Page 26

KUNNOSSAPITOHANKKEISTA PÄÄTTÄMINEN JA RAHOITUS ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ TEKSTI: JENNI VALKAMA YHTIÖLAKIMIES / TALOASEMA OY KUVA: ESA AHDEVAARA / GSS LUCKY-DESIGN RAKENNUSTEN IKÄÄNTYESSÄ erilaiset peruskorjaukset ovat ajankohtaisia suuressa osassa asunto-osakeyhtiöitä. Korjauksia suunniteltaessa usein pohditaan, minkälaisia kunnossapitotöitä taloyhtiössä voidaan toteuttaa, ja onko perusteita syystä tai toisesta poiketa kustannuksia jaettaessa yhtiöjärjestyksen mukaisista vastikeperusteista. Osakkeenomistajat eivät aina ole yhtä mieltä kunnossapitotyön toteutustavasta, mahdollisista uudistuksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista, ja se voi asettaa haasteita päätösten tekemiselle. Asunto-osakeyhtiölaissa on useita kunnossapidosta ja uudistuksista päättämistä ja niiden rahoittamista koskevia säännöksiä. Yhtiökokouksen päätös Yhtiökokous on asunto-osakeyhtiön korkein päättävä elin; esimerkiksi laajakantoiset, epätavalliset tai merkittävästi vastikkeenmaksuvelvollisuuteen vaikuttavat päätökset kuuluvat yhtiökokouksen tehtäväksi. Kaikki yhtiön päätökset on tehtävä asunto-osakeyhtiölain säännöksiä noudattaen ja osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta kunnioittaen. Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää kunnossapidosta ja uudistuksesta, joka on laajakantoinen tai vaikuttaa olennaisesti asumiseen tai asumiskustannuksiin. Näin ollen yhtiön suuremmista peruskorjauksista on lähtökohtaisesti aina päätettävä yhtiökokouksessa, eikä hallituksella ole toimivaltaa ohittaa yhtiökokousta päätöksen tekemisessä. Yhtiökokous voi toki valtuuttaa hallituksen päättämään kunnossapitotoimenpiteen ajankohdasta, toteutuksesta ja muista yksityiskohdista, ja niin usein toimitaankin. Varsinainen päätös kunnossapidosta tai uudistuksesta, sekä valtuutuksen sisällöstä on kuitenkin tehtävä yhtiökokouksessa. Kunnossapito, uudistus ja niistä päättäminen Kunnossapito on yhtiön kiinteistön ylläpitoon kuuluvaa toimintaa, joka sisältää paitsi juoksevat pienet korjaukset ja vuosi24 kita 6–7/ 2014