KITA 6/2018 - Page 8

MUSTAA VALKOISELLA PUTKISTOTUTKIMUSRAPORTTI TUO KOVAA FAKTAA PÄÄTÖKSENTEON TUEKSI TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: PIXABAY Tilastokeskuksen mukaan putkiremontti tehtiin vuonna 2017 arviolta pariin tuhanteen taloyhtiöön. Remontit maksoivat 900 miljoonaa euroa, koskivat arviolta 60 000 asuntoa ja hankaloittivat jopa 100 000 kansalaisen elämää. TILASTOKESKUKSEN LUVUISTA paljastuu myös, että put- yhtiössä aletaan puuhaamaan putkiremonttia, jossa mahdolli- kiremontteihin käytettiin viime vuonna kolmannes enemmän sesti kaikki kylpyhuoneet uusitaan”, Rantanen toteaa. rahaa kuin vielä 2013. Samaan aikaan kaikki asunto-osake­ yhtiöiden korjaus­kustannukset ovat kasvaneet vain neljännek- Tutkimuksen laajuus voi vaihdella sen. Putkiremonttien osuus kaikista korjaus­kustannuksista on Putkistotutkimuksen laajuudesta riippuen siihen voidaan sisäl- ollut kasvussa viimeisten viiden vuoden aikana. lyttää viemärien ja tulovesiputkien lisäksi myös lämmitys­ Putkiremontteihin uhrattujen kustannusten kasvusta ei voi kuitenkaan suoraan päätellä putkiremonttien määrällistä kas- vua, koska on todennäköistä, että myös remonttihinnat ovat nousseet.     Putkiremontti alkaa tyypillisesti kuntoarviolla, jossa sel- verkosto sekä kylpyhuoneiden ja muiden märkätilojen tutki- mukset. Taloyhtiön omalle väelle – eli asukkaille, omistajille ja halli- tukselle – hyvä putkistotutkimusraportti tarjoaa erittäin tärkeää tietoa eräästä kiinteistön keskeisimmästä ja arvokkaimmasta vitetään kiinteistön sen hetkinen tilanne. Seuraava askel on osasta. ”Raportti on tärkeä tekijä, joka vaikuttaa putkistoa kos- yleensä putkistotutkimuksen teettäminen. keviin remonttipäätöksiin”, pohtii Rantanen. Raportti katsoo tulevaisuuteen vaisuuteen ja arvoon vuosikymmeniä eteenpäin”, hän muistut- Putkistotutkimuksesta kirjoitettu raportti on tuiki tarpeellinen taa. ”Nämä päätökset vaikuttavat merkittävästi kiinteistön tule- työkalu paitsi taloyhtiöiden asukkaille ja isännöitsijöille, myös Isännöitsijöille, lvi-suunnittelijoille sekä muille kiinteistöalan putkiremontteja käytännössä suunnitteleville ja toteuttaville ammattilaisille raportti antaa myös paljon yksityiskohtaista, yrityksille. ”Tärkeintä raportissa ovat siinä esitetyt tutkimuk- teknistä tietoa putkiston kunnosta, jota he voivat hyödyntää sen johtopäätökset ja suositukset”, toteaa johtava asiantuntija kiinteistön tulevaisuuden korjausten arvioinnissa. Juha Rantanen Kiwa Inspectasta. ”Johtopäätöksien perusteella sekä maallikot että myös kiin- Digiröntgen kentällä teistöalan ammattilaiset saavat hyvän arvion siitä, kuinka pit- Kiwa Inspectalle putkistotutkimusraportit ovat olleet ”kärki- kään kiinteistön nykyiset putkistot toimivat kelvollisesti”, hän tuote” jo vuosien ajan. Kuvio toimii tyypillisesti siten, että Kiwa toteaa. Inspectan tiimi viettää kohteessa päivän tai kaksi ja laatii kerä- Rantasella on liki 20 vuoden kokemus alalta ja tyn kenttäaineiston perusteella raportin. Apuna on d ­ igitaalinen takana tuhansia tehtyjä putkistotutkimusraportteja. Hänen röntgenlaite, joka paljastaa esimerkiksi sen, kuinka pahasti mukaansa putkistotutkimuksen tekeminen tulee kiinteistöissä korroosio on putkia puraissut. ajankohtaiseksi, kun putkivaurioiden määrä alkaa kasvaa ”Meillä on 20 digiröntgeniä käytössä eri puolilla Suo- selvästi – tai viimeistään silloin, kun kiinteistön putkistot mea”, kertoo Rantanen, joka muistaa vielä nekin ajat, kun put- lähestyvät noin 30 vuoden ikää. kistoja vielä kuvattiin perinteisellä filmitekniikalla. Rantanen tietää kuitenkin, että aihepiiri on herkkä ”Teknologian kehitys ja digitalisaatio on saanut aikaan monessa taloyhtiössä, koska putkiremontin kustannus on sen, että raportit ovat entistä tarkempia ja monipuolisempia”, huomattava ja asukkaiden elämäntilanteet aina erilaisia. hän lisää. ”Jos joku on vaikkapa juuri saanut kylppäriremontin teh- tyä omaan asuntoonsa, niin ei hän taatusti ilahdu, kun talo­ 8 kita   6 /  2018 ”Kiwa Inspectan putkistotutkimusraportit noudattavat LVV 2013 -kuntotutkimusraporttimallia. Sen mukaan toimiminen