KITA 6/2018 - Page 55

Huoneistokohtainen vedenmittaus PITKÄ ELINKAARI, SUURET SÄÄSTÖT – HYVÄ INVESTOINTI Huoneistokohtainen vedenmittaus on nykyisin pakollinen sekä uudis- että saneerauskohteissa. Monipuolinen mittausjärjestelmä kuukausilaskutuksella, monipuolisilla raporteilla ja vuotohälytyksillä maksimoi säästöt ja minimoi kulut – se on erinomainen investointi. COBA TARJOAA pitkäikäiset ja monipuoliset vedenmittaus- ratkaisut uudis- ja saneerauskohteisiin markkinoiden alhaisim- milla elinkaarikustannuksilla. Järjestelmissä käytetään huippu- laadukkaita sveitsiläisen valmistajan optiseen luentaan perus- tuvia paristovapaita Mbus vesimittareita. Järjestelmät kan- nattaa liittää pilvipalveluun, jolloin laskutus sujuu vaivatto- masti kaikilla isännöitsijöiden käyttämillä avoimen rajapinnan omaavilla laskutusohjelmilla. Pilvipalveluun saa lisä­optiona huoneistokohtaiset mobiilikäyttöliittymät. Järjestelmään voi- daan lisätä myös huoneistonäytöt, joissa on vakiona lämpö- tila- ja kosteusmittaus. Yli 20 vuoden kokemukseemme perustuen vedenmittaus- ratkaisumme kuukausilaskutuksella ja vuotohälytyksillä alen- Lonix tuoteperheeseemme kuuluvat myös älykkäät ja toi- taa vedenkulutusta keskimäärin 31 %. Samalla kiinteistön mintavarmat automaatio- ja turvajärjestelmät kaiken tyyppi- energian­kulutus alenee merkittävästi. Esimerkkikohteessa, siin kohteisiin. Huoneistonäyttöjen olosuhdemittauksia voidaan jossa on 60 asuntoa ja 180 asukasta, vesilasku on 35  990  €. hyödyntää suoraan lämmityksen säädössä energian säästämi- Ratkaisun käyttöönoton jälkeen vuosittainen vesilasku laskee seksi viihtyvyydestä tinkimättä. n 11  157 € ja energialasku 5 832 €. Tässä kohteessa ratkai- summe maksaa itsensä takaisin puolessa vuodessa. Järjestel- Lisätietoja: mämme arvioitu elinkaari on 25 vuotta. Elinkaaren aikana www.coba.fi ja www.lonix.com säästöä syntyy nykyhinnoilla yli 400 000 €. Yhteydenotot: info@coba.fi 6 /  2018  kita 55