KITA 6/2018 - Page 54

uutismonttu | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan TAKAMITTAROINNILLA AURINKOSÄHKÖÄ KANNATTAVASTI MYÖS TALOYHTIÖILLE TEKSTI: JARI PELTORANTA AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN ASENTAMINEN on Hankinnasta tehtiin yksimielinen päätös. Aurinkojärjestelmän yleistynyt vauhdilla omakotitalo- ja yrityskiinteistöihin mutta teho kolminkertaistettiin ja kiinteistön sähköpääkeskukseen taloyhtiöt ovat toistaiseksi olleet väliinputoajia. Ongelmana tehtiin tarvittavat taka­mittarointimuutokset. on ollut riittävän suuren aurinkovoimalan asentaminen, koska ”Takamittarointi mahdollistaa sen, että tuotettu aurinko- usein kiinteistösähkön kulutus on suhteellisen pientä ja aurinko- sähkö tulee käytettyä mahdollisimman tarkasti jossakin koh- voimalan tuottoa ei ole voitu hyödyntää osakkaiden/asunto- taa kiinteistöä tai jossakin asunnossa”, Otsolampi sanoo. jen hyväksi. Takamittarointi tuo ratkaisun tähän ongelmaan. Osakkaat aikovat jatkossa myös muuttaa kulutuskäyttäy- Playgreen Finland Oy on asentanut ensimmäiset omalla tymistään, jotta aurinkosähkö saadaan maksimaalisesti hyö- takamittarointiin perustuvalla konseptilla toimitetut järjestelmät, dynnettyä omassa kiinteistössä. joissa osakkaiden omat sähköliittymät korvattiin Playgreenin ”Meillä on myös suunnitelmissa varastoida aurinko­ asentamilla mittareilla. Taloyhtiölle asennettiin yksi sähköliit- energian kesän ylituotantoa joko lämminvesivaraajaan tymä, jonka kulutus jaetaan asuntokohtaisen mittauksen perus- tai akustoihin. Tavoitteena on, että kaikki tuotettu aurinko- teella osakkaiden kesken. Aurinkosähkövoimalan tuotto vähen- energia käytettäisiin itse omassa kiinteistössä”, Otsolampi tää täysmääräisesti taloyhtiön verkosta ostamaa sähköä. sanoo. ”Olemme erittäin tyytyväisiä ensimmäisten kohteiden toteu- tuksiin ja tuloksiin, suunnittelemamme konseptin avulla myös Huomio kiinteistön pääsulakkeisiin taloyhtiöt pääsevät kustannustehokkaasti mukaan aurinkosäh- Yhden tärkeän opin hankkeesta Otsolampi haluaa jakaa köbuumiin ja ilmastotalkoisiin”, sanoo Playgreen Finland Oy:n lukijoille. Se on kiinteistön pääsulakkeiden liittymäkoon toimitusjohtaja Jouni Penttinen. huomioiminen takamittarointimuutoksissa. Tuotettu aurinkosähkö paremmin käyttöön sopimuksen pääsulakekoko kasvaa, kun siirrytään yhden Asunto Oy Espoon Olarin Toivo on neljän asunnon rivitalo­ sopimuksen taakse. Tämä saattaa nostaa kiinteistön yhtiö, johon tehtiin rakentamisen yhteydessä 3,2 kWp -tehoi- sähkösopimuksen kalliimpaan tehosiirtoluokkaan. nen aurinkopaneelijärjestelmä kiinteistösähkön tuottoa varten. Kohoavat maksut voivat syödä koko muutoshankkeen Takamittarointihankkeessa kiinteistön sähköliittymä­ Järjestelmän tuottamaa sähköä ei aiemmin pystytty kokonaisuudessaan hyödyntämään kiinteistössä aurinkoisella kannattavuuden. ”Tätä emme aluksi osanneet ottaa huomioon laskelmissa. kaudella, joten kiinteistön ylijäämäsähköä jouduttiin Verkkoyhtiöstä löytyi sitten joku henkilö, joka totesi, että myymään verkkoyhtiölle huonolla hinnalla samaan aikaan, yhtiömme pärjäisi pienemmilläkin pääsulakkeilla. Ne kun asuntoihin ostettiin sähköä takaisinpäin kolminkertaisella vaihdettiin pykälää pienemmiksi, jolloin verkkoyhtiö pystyi hinnalla. myymään meille sähköä normaalilla siirtosopimuksella. ”Totesimme, että vanha järjestelmä ei maksaisi Näin pysymme muutoksen jälkeenkin yleissiirron piirissä ja investointikustannuksia koskaan takaisin”, toteaa pienessä perusmaksussa. Samalla sähköliittymien määrä aurinkosähköhanketta vetänyt asunto-osakeyhtiön hallituksen putosi viidestä yhteen, eli maksamme nyt perusmaksua vain jäsen Heikki Otsolampi. yhdestä liittymästä viiden sijaan”, Otsolampi kertoo. n Ratkaisuksi otettiin itse suunniteltu takamittarointi­ järjestelmä, jonka toteuttajaksi valittiin Playgreen Finland Oy. 54 kita   6 /  2018 Lisätietoja: www.playgreen.fi