KITA 6/2018 - Page 33

Vesikattojen on Suomessa kestettävä varsin ankaria sääolosuhteita. Katot kiinnikkeineen ja läpivienteineen on saatava vesitiiviiksi ja korroosiota kestäviksi. Lisäksi jään ja lumien putoaminen katoilta ihmisten päälle on ehkäistävä. Kattoremonttimenetelmiä kehitetään nykyään Suomessa sellaisiksi, että niissä kiinnitetään sääsuojausten lisäksi huomiota turvallisuuskysymyksiin entistä kokonaisvaltaisemmin. Tekninen isännöitsijä Jani Uronen Turun Isännöintikeskuk- sesta arvioi, että asunto-osakeyhtiöt huolehtivat nykyään ylei- sesti ottaen melko hyvin talojensa kattorakenteiden kunnosta. ”Toisinaan katon ongelmat toki havaitaan vasta siinä vai- heessa, kun vesikatossa havaitaan vuoto. Tätä nykyä kattojen kuntoa selvitellään taloyhtiöissä kuitenkin aika hyvin myös etu- käteen, jolloin mahdollisiin vikoihin pystytään puuttumaan jo hyvissä ajoin”, Uronen toteaa. Onnistuneita remontteja hyvällä suunnittelulla Taloyhtiöiden hallitusten valveutuneisuus katto-ongelmien osalta on Urosen mukaan viime vuosina kehittynyt hyvään suuntaan. ”Usein ymmärretään, että kattojen rakenteelliset ongelmat vain pahenevat, jos ne päästetään pitkittymään”, hän toteaa. Kattoja huollettaessa on hänen mukaansa syytä kiinnittää erityistä huomiota työturvallisuuteen. ”Kaikessa korkealla tehtävässä työssä turvallisuus on oleel- linen kysymys. Korkeissa kerrostaloissa tämä yleensä tiedoste- ” Kaikessa korkealla tehtävässä työssä turvallisuus on oleellinen kysymys. taankin, mutta myös rivitalon katolta putoaminen voi aiheuttaa työntekijälle vakavia vammoja.” ”Joiltakin katoilta ehkä vielä puuttuu kattoturvatuotteita – kuten kunnollisia kulkusiltoja – mutta nykyään näitä asioita hoidetaan kuntoon kattojen yleisten korjaustöiden yhteydessä. Tyypillisesti kattourakoitsija ottaa tarvittavat muutostyöt osaksi työtarjoustaan”, sanoo Uronen. Putoamissuojauksen lisäksi on muistettava, että kattosanee- rauksissa tarvitaan hyvää ja huolellista etukäteissuunnittelua. ”Kun työhön otetaan ammattitaitoinen suunnittelija ja saneeraustyömaalle osaava valvoja, remontin onnistumisen todennäköisyys paranee ratkaisevasti”, Uronen korostaa. n 6 /  2018  kita 33