KITA 6/2017 - Page 8

PUTKIREMONTTI TALON TAPAAN TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN Lähiaikoina putkiremontti on edessä useissa suomalaisissa kiinteistöissä. Taloyhtiön kannattaa valita omaan linjasaneeraukseensa parhaiten soveltuva menetelmä. Kun valinta on tehty, toteutukseen tarvitaan päteviä ammattilaisia ja kestäviä materiaaleja. tehdään Suomen kerrostaloissa yhä pal- jon. Viime vuosina niiden rinnalle on otettu kuitenkin monia uusiakin menetel- miä, joissa esimerkiksi hyödynnetään vanhoja putkia ainakin osittain. Tilanteesta riippuen uudet menetel- mät voivat tuoda taloyhtiölle kustannus- säästöjä. Monesti ne ovat myös asuk- kaiden näkökulmasta helpompia kuin perinteinen linjasaneeraus. Uudet mene- telmät sopivat erityisesti tilanteisiin, joissa kylpyhuoneita ei remontoida. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat esi- merkiksi sukitus ja pinnoitus. Kun käyte- tään sukitusmenetelmää, viemäriputken sisään viedään sukka, joka on tyypilli- sesti kyllästetty epoksilla. Tuloksena put- kelle saadaan tasaiseksi korjattu sisä- pinta, jonka tulisi olla kova ja kestävä. Pinnoitusmenetelmä on nykyään harvemmin käytetty. Pinnoituksessa put- ken pintaan rakennetaan uusi pinta, jolle on määritelty vähimmäispaksuus. Taloyhtiön on hyvä hankkia remont- tiin osaavat suunnittelijat ja toteuttajat – sekä vielä erillinen valvoja, joka seu- raa asioiden etenemistä. Valvojan mer- kitys korostuu etenkin silloin, jos yhtiön hallituksella ei ole vankkaa kiinteistö- ja rakennusalan osaamista. Linjanousu joudutaan verhoilemaan. Kaksinkertainen kipsilevy on valurautaviemärille riittävä äänieristys. 8 kita   6 /  2017 PERINTEISIÄ PUTKIREMONTTEJA