KITA 6/2017 - Page 23

OSAKKAAN HYVITTÄMINEN LINJASANEERAUKSESSA TEKSTI: SIRKKA TERHO, ASIANAJAJA, OSAKAS EVERSHEDS ASIANAJOTOIMISTO OY www.eversheds.fi Sirkka Terho toimii osakkaana Eversheds Asianajotoimistossa ja hänellä on pitkäaikainen kokemus kiinteistöjuridiikasta. Sirkka on perehtynyt kiinteistökaupan, rakentamisen ja urakoitsijan vastuun, vahingonkorvauksen, yhtiöhallinnon, kiinteistöliiketoiminnan ja vuokrauksen erityiskysymyksiin sekä asunto-osakeyhtiöiden toimintaan ja kiinteistöjen kunnossapidon vastuukysymyksiin