KITA 6/2017 - Page 22

NÄKÖKULMA Tapio Falck toimii toimitusjohtajana hybridiputkiremontteihin erikoistuneessa Insinööritoimisto Buildnet Oy:ssä. KYLPYHUONEIDEN KUNTO EI MÄÄRITTELE PUTKIREMONTIN TOTEUTUSTAPAA On superyleinen harhaluulo, että kylpyhuoneiden kunto määrittelisi putkiremontin toteutustavan. Väite on kuitenkin väärä, sillä totuus on paljon yksinkertaisempi ja tarjoaa taloyhtiöille runsaasti erilaisia ja -hintaisia vaihtoehtoja. Hybridiremontti ajanut perinteisen ohi siinä, että massiivisia ja täysin ylimitoitettuja remontteja aje­ Putkiremonttien ympärillä kuohuu, ja syystäkin. Tuttu ja turval­ taan läpi niitä tarvitsemattomille taloyhtiöille. linen perinteinen remontti on saanut arvoisensa haastajan – hybridiremontin. Hybridiremontissahan yhdistellään tarpeen Viemäriputkien kunto ratkaisee putkiremontin mukaan ns. uusia putkiremonttimenetelmiä ja perinteisiä sel­ toteutustavan laisia. Kiinteistöjen sisäpuolisten käyttövesi- ja viemäriputkien Mikäli viemäriputkia ei pystytä sukittamaan, on ainoa järkevä saneeraukseen tarkoitetut uudenaikaiset menetelmät rantautui­ vaihtoehto perinteinen saneeraus. Mikäli viemärit sen sijaan vat Suomeen 2000-luvun alussa ja ovat sen jälkeen nopeasti voidaan sukittaa, avautuu taloyhtiöille kokonaan uusia valinta­ vakauttaneet asemansa markkinoilla. Viemäriputkista sanee­ mahdollisuuksia, sillä tällöin kylpyhuoneiden kanssa voidaan rataan jo yli 60% sukittamalla ja käyttövesiputkista 70% joko menetellä aidosti taloyhtiön tilanteen vaatimalla tavalla (lue: asentamalla ne uusille reiteille tai pinnoittamalla ne sisäpuoli­ asiakkaan tarpeet ovat keskipisteessä). sesti. Taloyhtiöt ovat puhuneet eikä paluuta entiseen enää ole. Perinteisen remontin kannattajien vastaisku hybridimene­ Useinhan on niin, että osa osakkaista on jo itsenäisesti saneerannut oman kylpyhuoneensa eikä niiden osalta ole jär­ telmien menestykseen on ollut se, että jos kylpyhuoneita jou­ keä lähteä tekemään uutta saneerausta. Hybridiremontti antaa dutaan saneeraamaan, on ainoa vaihtoehto perinteinen tähän täyden mahdollisuuden, sillä hybridiremontissa voidaan remontti. Toisin sanoen kylpyhuoneiden kunto määrittelisi put­ saneerata kaikki, ei yhtään tai ainoastaan ne, jotka aidosti kiremontin toteutustavan. Väite on kuitenkin kategorisesti kaipaavat saneerausta. väärä. Milloin viemärin voi sukittaa? Ovatko asiakkaan tarpeet aidosti toimijoiden Kuulen markkinoilla joka päivä väitteitä siitä millaisia viemä­ ajattelun keskipisteessä? reitä ei voi sukittaa. Pienet putket, jos putkissa on mutkia, jos Useimpien yritysten missioon on ympätty lupaus toimia niin, putkissa on painumia, muoviputket jne. Lähes aina väitteet että asiakkaan tarpeet ovat kaiken toiminnan keskipisteessä ovat tuulesta temmattuja ja ainoastaan ohjaavat päätöksen­ ja ohjaavat omaa toimintaa. Itse olen ihmetellyt asiaa pitkään tekoa massiiviseen ja kalliiseen saneeraukseen. Kannattaa­ enkä usko useimmiten näin olevan. Oman liikevaihdon ja kan­ kin aina tarkistaa väitteen esittäjän tausta ja intressit ennen nattavuuden maksimointi näyttää olevan useimpien yritysten kuin uskoo sokeasti esitettyjä väitteitä sekä selvittää asioita ajattelun keskiössä – ei sen mikä asiakkaalle olisi paras kulloi­ useammasta lähteestä. Tällöin ei tule niin helposti harhaanjoh­ nenkin ratkaisu. Putkiremonttimaailmassa tämä tulee vastaan detuksi. n 22 kita   6 /  2017