KITA 6/2013 - Page 8

LVIS-REMONTEISSA EI SAA AIKAILLA TEKSTI: TUOMAS LEHTONEN KUVAT: 123RF Linjasaneeraukset, joissa kerrostaloihin vaihdetaan viemäri- ja käyttövesiputket, ovat taloyhtiöiden kalleimpia remontteja. Työhön kannattaa lähteä ajoissa ennen kalliiden vaurioiden syntymistä. Putkiremonttiin kannattaa mahdollisuuksien mukaan yhdistää sähkö- ja ilmastointijärjestelmien sekä lämpövesiputkien uusiminen. KIINTEISTÖLIITTO PIRKANMAAN neuvontainsinööri Jussi Uuden asunto-osakeyhtiölain edellyttämä kiinteistön kor- Korja on huolestunut taloyhtiöiden kyvystä ylläpitää kiinteis- jaustarpeiden vuosittainen määrittely on Korjan mukaan ak- töjensä kuntoa. Hänen mielestään suuria LVIS-remontteja teh- tivoinut taloyhtiöitä. Monet yhtiöt ovat teettäneet kymmenen dään usein liian myöhäisessä vaiheessa. vuoden kuntoarvion ammattilaisella, mutta osa tekee arvion ”Pitäisi pyrkiä ennakoivaan korjaukseen, mutta liian usein omin voimin. Valtiolta haettavissa ollut 50 prosentin avustus ta- korjauksia aletaan tehdä vasta sitten, kun ongelmia on jo tul- loyhtiöiden kuntoarvioihin on Korjan mukaan lisännyt ulkopuo- lut. Näin toimien taloyhtiön kulut kasvavat, eikä varoja enna- lisen asiantuntijan käyttöä. Vuoden vaihteessa tuki on kuiten- koivaan toimintaan ole jatkossakaan.” kin poistumassa. 6 kita 6/ 2013