KITA 6/2013 - Page 78

ÖLJYLÄMMITYSTÄ TÄYDENNETTIIN RIVITALOKIINTEISTÖSSÄ HANGOSSA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN Kiinteistön öljylämmitysjärjestelmä voidaan saneerata monella tavalla. Useissa pientaloissa ja taloyhtiöissä on päädytty hybridilämmitykseen, jolloin öljykattilan rinnalle asennetaan vaikkapa uusiutuvaan energiaan pohjautuva järjestelmä. Hankolaisessa rivitaloyhtiössä päädyttiin hiljattain täydentämään öljylämmitystä ilma-vesi-lämpöpumpulla. Uuden systeemin arvioidaan pienentävän energiankulutusta merkittävästi. MERENRANTAAN RAKENNETTU As.Oy Hangon Läh- Maalämpökaivojen poraaminen kiellettiin teentie 17:n kiinteistö kuuluu arkkitehti Viljo Revellin toimiston Jo vuonna 2009 Lähteentie 17:n rivitaloyhtiössä käytiin läpi suunnittelemiin Siporex-rivitaloihin ja se on osittain suojeltu. eri vaihtoehtoja kiinteistön öljynkulutuksen vähentämiseksi. Asunnot ovat kolmessa eri rakennuksessa ja kaikilla niistä on yhteinen ’lämpökeskus’. Kiinteistö rakennettiin vuosina 1971–72 ja siinä on 13 asuinhuoneistoa. ”Lämpöeristyksissä on puutteita, mutta rakenteiden lisäeristäminen olisi hankalaa. Koska rivitalokiinteistö sijaitsee Hankoniemen pohjoisessa merenrannassa, tuulen vaikutus lisää ”Silloin kuitenkin päätettiin vain uusia kattila ja katsoa tilannetta uudelleen muutamaa vuotta myöhemmin”, Selenius muistaa. Uusitun öljylämmityskattilan rinnalle asennettiin ilma-vesilämpöpumppu elokuussa 2013. Samalla myös ilmanvaihtokoneistoa uudistettiin. ”Maalämpökin olisi ollut toimiva lämmitysvaihtoehto, mut- lämmityksen tarvetta”, kertoo isännöitsijä Göran Selenius ta sellaista ei saanut rakentaa. Kiinteistön vieressä on kaupun- OP-Filia Oy Ab:stä. gin vedenottamo, joten Hangon kaupunki ei antanut lämpö- Seleniuksen mukaan lämmitysjärjestelmä kiinteistössä haluttiin kuitenkin uusia ensi sijassa lämmityskulujen pienentä- kaivolle porauslupaa.” Hangossa on Seleniuksen mukaan paljon pohjavesialuei- miseksi. Öljynkulutus kiinteistössä vuosina 2010–2012 on ol- ta, joten monissa muissakaan paikoissa maalämpöä ei voida lut 28 500–34 400 litraa vuodessa. käyttää kiinteistön lämmitysjärjestelmänä. Äskettäin myös toi- ”Vaikka öljykattila uusittiin muutama vuosi sitten, öljynku- seen OP-Filian isännöimään, pohjavesialueen rajalle rakennet- lutus on aiheuttanut kiinteistölle suuria kustannuksia”, Selenius tuun rivitalokiinteistöön asennettiin öljykattilan rinnalle kiinteis- toteaa. tölämpöpumppu. 76 kita 6/ 2013