KITA 6/2013 - Page 4

TOIMITUKSELTA E NIIN KUIN EPÄKELPO 6/2013 Rakennusten energiatodistuksen uudistuminen kesäkuun alussa on otettu vastaan ristiriitaisin tuntein. JULKAISIJA Energiatodistusta pidetään sinänsä järkevänä osana ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa – PubliCo Oy Pälkäneentie 19 A 00510 Helsinki puh. 09 686 6250 info@publico.com www.publico.com mutta hyvistä tavoitteista huolimatta uuden systeemin pelätään olevan susi jo syntyessään. Lain voimaantulon 1.6.2013 jälkeen energiatodistuksia rustataan lähes kaikessa uudisrakentamisessa sekä myynnin ja vuokrauksen yhteydessä asuinkerrostaloissa ja uudehkoissa pientaloissa. Ennen vuotta 1980 rakennetuille pientaloille energiatodistus tarvitaan myynnin ja vuokrauksen yhteydessä vasta 1.7.2017 alkaen. Lisäksi muutamille muille rakennustyypeille on siirtymäaikoja: rivi- ja ketjutaloja sekä liike- ja toimistorakennuksia uudet säädökset koskevat 1.7.2014 alkaen ja PÄÄTOIMITTAJA hoitoalan rakennuksia sekä kokoontumis- ja opetusrakennuksia 1.7.2015 alkaen. Jussi Sinkko Taloyhtiöiden hallitukset eivät uudistuksesta ilahdu, sillä velvoite teettää yhtiön jokaiselle rakennukselle energiatodistus entisen yhden sijaan tuo lisää työtä ja kustannuksia. Uusi todistus on voimassa kymmenen vuotta. Toinen asia on sitten se, että energiatodistuksen perustukset on monin paikoin kaivettu juoksuhiekalle. Esimerkiksi Suomen Talokeskus Oy on kritisoinut energiatodistuksen laadinnan perustumista muuhun kuin toteutuneeseen – siis siihen todelliseen – kulutustietoon. Puhtaasti laskennallisen energiatodistuslaadinnan taustalla on koko liuta sangen ongelmallisia lähtökohtia: mm. oletetaan, että rakennus on toteutettu alkuperäisten suunnitelmien mukaan, rakentamisen laatu on ollut moit- TUOTEPÄÄLLIKKÖ Kim Korlin kim.korlin@publico.com puh. 09 6866 2521 TOIMITUKSEN KOORDINAATTORI Mirkka Lindroos teetonta ja rakennuksen tekniset järjestelmät olisivat toiminnaltaan moitteettomia tai uutta vastaa- TOIMISTOSIHTEERI via. Liisa Hyvönen Eikä tässä vielä kaikki: samassa toiveiden tynnyrissä on vielä hurskas olettamus, että raken- nuksen ylläpito, käyttö ja huoltotoiminta ovat olleet virheetöntä ja rakennuksen käyttö ja käyttöaste ovat rakentamismääräyskokoelman mukaisten normien mukaista. Tällainen Disneyland-ajattelu sotii GRAPHIC DESIGN Riitta Yli-Öyrä rajusti yleistä elämänkokemusta vastaan. On kuitenkin arvioitu, että energiatodistusten vertailukel- ILMOITUSMYYNTI poisuus pitää paremmin kutinsa isojen taloyhtiöiden kohdalla. Tom Appelroth tom.appelroth@publico.com puh. 09 6866 2524 Myös TM Rakennusmaailma on vastikään kritisoinut energiatodistuksen harhaanjohtavuutta – ja etenkin energiakertoimia. Legendaarisiin mittoihin on paisunut etenkin sähkölämmitykselle annettu kerroin 1,7. Konsulttitoimisto LPP Partners Oy:n Motivan Elvari-hankkeelle tekemästä selvityksestä ilmenee, että uusien rätinkien mukaisesti tehdyllä laskennalla sähkölämmitteisen omakotitalon E-luku saattaa nousta yli kolme kertaa todellista kulutuslukua suuremmaksi. Punaista tämän johdosta näki etenkin – ymmärrettävästi – Sähkölämmitysfoorumi ry, jonka mukaan laskentakaavat lähtötietoineen ja virheineen rankaisevat sähkölämmitystä perusteettomasti ja Jaakko Lätti jaakko.latti@publico.com puh. 09 6866 2576 Markku Kinnunen markku.kinnunen@publico.com Puh. 09 6866 2553 kohtuuttomasti. Jopa minimaalisesti energiaa kuluttavat sähkölämmitteiset matalaenergiatalot saadaan tässä kuviossa näyttämään perin energiasyöpöiltä. Vaikka lainsäätäjä ei sähkölämmittäjää rakasta kuin vitsallaan, on hyvä muistaa että sähköntuotannon energianlähteistä 41 R