KITA 6/2013 - Page 32

ILMOITUS SAUMANAUHA TEKEE TULOAAN JULKISIVUJEN SANEERAUKSIIN TEKSTI JA KUVA: MERJA KIHL JA ARI MONONEN Rakennusten ulkoseinien saumausten ja tiivistysten suunnittelu ja toteutus vaatii osaamista. Tekijöiden on myös tunnettava uudet määräykset ja direktiivit. Nykyisin julkisivusaumauksissa käytetään Suomessakin yhä enemmän saumanauhaa, joka paisuessaan tiivistää esimerkiksi ulkoseinien elementtisaumat. SUOMESSA SAUMANAUHOJEN käyttö ulkoseinissä on varsinaista saumamassaa. Nyt kaikesta selvitään yhdellä ker- vielä vähäistä verrattuna julkisivusaumojen massaukseen. taa.” ”Lisäksi saumanauha on nopeampi asentaa kuin saumaus- ”Nauhojen kysyntä kuitenkin kasvaa koko ajan, ja saumanauhoja käytetään yhä useammassa remonttikohteessa”, ker- massa. Itse asiassa asennustyö on noin puolet nopeampaa”, too Tremco Illbruck Oy:n aluepäällikkö Petri Koivuniemi. Koivuniemi kehuu nauhaa. ”Julkisivuun ei tarvitse asentaa tuuletusputkia. Saumanau- Kansainvälinen Tremco Illbruck -yhtymä valmistaa saumanauhoja Saksassa. Ne tulivat Euroopan markkinoille jo ha on hengittävä rakenneosa. Se päästää läpi mahdollisen 1960-luvulla. kosteuden, jota seinärakenteisiin voi muodostua.” ”Tuote on sinänsä vanha, mutta olemme lähteneet markkinoimaan sitä aktiivisesti suomalaisiin julkisivusaumauksiin vas- Saumanauha voidaan asentaa talvikelilläkin ta vuoden 2005 jälkeen”, Koivuniemi mainitsee. Havukosken Paimenenkadulla saumanauha asennettiin lokamarraskuussa 2011. ”Saumanauha on nyt ollut julkisivussa pari vuotta. Työ on- Aikaa säästyy saumauksessa Tremco Illbruckin valmistamaa TP600 -saumanauhaa käytet- nistui, vaikka sauma paisuu lämmön vaikutuksesta ja asennus- tiin muun muassa Paimenenkatu 14:ssä sijaitsevan elementti- työ tehtiin kylmän sään aikana. Alkutalven pakkasista huoli- kerrostalon julkisivusaneerauksessa Vantaan Havukoskella pa- matta nauha paisui noin yhdessä vuorokaudessa niin paljon, ri vuotta sitten. että se täytti saumakohdat kokonaan”, selostaa Koivuniemi. ”Saumanau ha on 600 Pa:n (Pascalin) paineeseen saakka ”Kyseessä oli 1970-luvun betonielementtitalo, jossa oli ennen saumausta tehty julkisivuremontti muiltakin osin. Kiinteis- vesitiivis, se on testattu Saksassa laboratorioissa DIN-normis- tössä päädyttiin sitten sellaiseen ratkaisuun, että julkisivuele- ton mukaisesti. Tuotteella on myös CE-sertifikaatti, vaikka se ei menttien saumat tiivistetään paisuvalla saumanauhalla.” olekaan vielä pakollinen julkisivusaumaustuotteille. Pakollinen Rakennuksen seinäelementit oli maalattu keltaisiksi jo etukäteen. CE-menettely julkisivuissa käytettäville saumamassoille tulee määräyksiin vasta heinäkuussa 2014.” ”Toki saumanauhankin päälle voidaan maalata hengittä- Vanhat 1960- ja 1970-lukujen betonielementtitalot ovat vällä akryyli- tai silikonihartsipohjaisella maalilla”, Koivunie- Koivuniemen mukaan hyvin tyypillisiä saumanauhan käyttö- mi selittää. kohteita. Nauha soveltuu myös ikkunoiden tiivistämiseen. ”Toki nauhaa asennetaan tänä päivänä yhä enemmän ”Tällaisissa julkisivukohteissa saumanauhan käyttö on siinäkin mielessä hyvä ratkaisu, että työjärjestyskin voidaan poh- myös uudiskohteisiin. Monissa uudiskohteissa sitä onkin jo tia hieman uusiksi. Varsinainen maalaustyö voidaan suorittaa käytetty – mutta tällaisiin elementtitalojen julkisivusaneerauk- esimerkiksi vasta aivan viimeisenä työvaiheena.” siin nauha on erityisen hyvä vaihtoehto”, vakuuttaa Koivunie- Koivuniemen mukaan saumanauhan käytölle on useita muitakin hyviä syitä. ”Perinteiseen saumaukseen verrattuna saumanauhassa on se etu, että työmaalla tarvitaan vain yhtä tuotetta. Aiemmin on pitänyt käyttää vähintään kolmea tuotetta: pohjustinainetta tartuntapinnoille, saumamassan alle tulevaa pohjanauhaa sekä 30 kita 6/ 2013 mi. Tremco Illbruck Oy myöntää saumanauhalle 10 vuoden materiaalitakuun. ”Perinteisellä saumamassalla materiaalitakuu on vain viisi vuotta.” ”Hinnaltaan nauha on hieman kalliimpi kuin perinteiset