KITA 6/2013 - Page 18

RIITTÄÄKÖ PANOSTUS? TEKSTI: JARKKO BÖHM KUVAT: ESA AHDEVAARA / GSS LUCKY-DESIGN Valtio osoitti vuoden 2014 budjettiesityksessään terveyshuollon rakennusten, koulujen ja päiväkotien homekorjauksiin yhteensä 50 miljoonaa euroa. Riittääkö avustus alkuunkaan, ja miten rahat kuuluisi käyttää? SOSIAALI- JA terveydenhuollon rakennusten korjaushankkei- täisi korjauksiin investoida vuosittain 440 miljoonaa euroa siin lohkaistaan ensi vuonna kertaluonteisesti 15 miljoonaa eu- 10 vuoden ajan. roa. Oppilaitosten ja päiväkotien sisäilmaa parannetaan 35 miljoonalla eurolla. Eduskunnan tarkastusvaliokunta totesi mietinnössään toukokuussa 2013, että koulurakennusten korjausvelka olisi jo- Tällä hetkellä kosteus- ja homevaurioille altistuu päivittäin arviolta 62 000–94 000 peruskoululaista ja 12 000–18 000 lukiolaista. Myös hoitoalalla korjaustarve on erittäin mittava. Arvioi- pa 2,9 miljardia euroa sivistysvaliokunnan saaman selvityksen den mukaan 2 000:ssa hoitoalan rakennuksessa eli noin jo- mukaan. Jotta kouluissa päästäisiin homeongelmista eroon, pi- ka neljännessä olisi välitön korjaustarve. 1960- ja 1970-luku- 16 kita 6/ 2013