KITA 6/2012 - Page 53

jälkeen syyskuussa 2013 valmistuu 27 asuntoa ja 2 liikehuo- sen profiilia siten, että se todella erottuu edukseen. Vuoreksen neistoa käsittävä Vuoreksen Vega ja lokakuussa 24 asuntoa ja taloissa katto on ”viides julkisivu”, mikä on omiaan antamaan 2 liikehuoneistoa käsittävä Vuoreksen Iris. alueelle omaleimaisen kaupunkikuvan ja mielenkiintoisen ulko- Routaman mukaan Vuoreksesta rakentuu moderni ja uudenlainen pikkukaupunki – ja asunnonostajat ovat selvästi aktivoi- asun. Myös luonnonläheisyyttä hyödynnetään alueella uudella ta- tuneet sitä mukaa, kun talot ovat alkaneet nousta Vuoreksen valla: alueelle rakennetaan kaksi suurta keskuspuistoa, joilla on keskustaan. oma profiilinsa niilläkin. Toinen puistoista on tarkoitettu leikkimi- ”Tällä hetkellä 70 prosenttia myytävistä asunnoista on jo varattu”, Routama toteaa tilanteen syyskuun loppupuolella. seen, ja toinen on puolestaan ns. hulevesiallaspuisto. ”Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että Myös kauppakirjoja on nyt ryhdytty laatimaan. hulevedet saadaan hoidettua hallitusti”, Routama kertoo. Sillanpääasema saavutettu Vihreällä kärjellä Miikka Routama pitää aluetta mielenkiintoisena ja paljon po- Samaten energiatehokkuus on yksi alueen johtotähdistä. Vuo- tentiaalia tarjoavana: rekseen tulee mm. imu-keräysjärjestelmä, jonka myötä jätteet al- ”Peabille tämä projekti on vasta päänavaus. Meillä on paljon tonttivarauksia alueella ja uskomme vahvasti sen kehittämiseen.” Tampereella kysyntä varsinkin pienistä asunnoista on jatkuvaa. Tampereen kaupunki haluaa nähdä Vuoreksen rakentuvan nopeassa aikataulussa, ja on valmis panostamaan palveluihin, jotta asukkaat viihtyvät. Esimerkiksi Peabin talokolmikko valmistuu paraatipaikalle Vuoreskeskukseen. Aivan viereen valmistui juuri liikekeskus, jossa myös päiväkoti on jo aloittanut toimintansa. Syksyllä 2013 taas starttaa uusi, moderni koulukeskus. Tampereen kaupunki on kaavoituksella ohjannut Vuorek- kavat kulkea maanalaisessa putkiverkostossa. Jätteet sujahtavat suoraan jätekeskukseen, eikä roska-autotrafiikkia enää tarvita. Toinen uudistus liittyy tiedon virtaamiseen: kaikille alueen asukkaille on tiedossa 100 megan verkkoyhteys, mikä mahdollistaa mukavasti vaikkapa etätyöt kotikonttorilta. Peabin uudet talot valmistuvat vuoden päästä, mutta Routamaa polttelee jo Vuoreksen rakentamisen seuraava vaihe. Luvassa on kokonaan uusi tuote, jonka Peab aikoo vyöryttää markkinoille ensi kesänä. ”Tuote on eräänlainen pienkerrostalon ja luhtitalon välimuoto, joka viestii pienkylähenkeä ja tunnelmaa ja tuo takuulla omaleimaisuutta”, paljastaa Routama. 6 / 2012 kita 51