KITA 6/2012 - Page 50

KUVA: J-TRADING Lumilingoista on apua kulkuväylien puhtaanapitotöissä. vyyksiltä, sopimuksiin on syytä kirjata hyvin yksityiskohtaisesti, huolta siitä, että lumenpudottajat ovat riittävän kokeneita ei- miten usein esimerkiksi kattojen tarkastuksia halutaan tehtävän vätkä aiheuta vaaraa itselleen tai muille. ja mihin hintaan. Lisääntyvä vastuu voi tarkoittaa merkittäviä lisämaksuja – jos osapuolet pääsevät asiasta yksimielisyyteen. ”Sopimuksilla voidaan periaatteessa siirtää vastuuta kattolumista pois taloyhtiöltä, mutta huoltoyhtiön tai isännöitsijän ei Uusi ongelma on, että jotkut taloyhtiöt ovat ammattilaisten puuttuessa teettäneet kattojen jäänpoistoa taitamattomilla tekijöillä, jotka ovat rikkoneet vesikaton. Näissä tilanteissa vastuut eivät ole selviä, ja jos talven ku- kannata ottaa tällaista vastuuta itselleen”, arvioi Karakallion luessa katolla on käynyt useita lumenpudottajia, syyllistä ei Huolto Oy:n vt. toimitusjohtaja Pertti Jokinen. kenties saada edes nimettyä. Toisaalta taloyhtiön edustaja on ”Tyypillisesti toimenkuvaan kuuluu lumi- ja jäätilanteen tarkkailu. Jos tilanne näyttää vaaralliselta, huoltoyhtiön roo- ehkä laiminlyönyt valvontavelvollisuuksiaan. Käytännössä kaikki vakuutusyhtiöt eivät korvaa tämäntyyp- lina on kehottaa taloyhtiötä ryhtymään tarvittaviin toimenpitei- pisiä vahinkoja kiinteistövakuutuksesta, joten taloudellinen vas- siin.” tuu katon korjaamisesta voi lopulta langeta yhtiövastikkeen Taloyhtiön – ja ehkä myös isännöitsijän – on pidettävä 48 kita 6/ 2012 maksajille.