KITA 6/2012 - Page 43

TÄHÄN ASTI yhtenäisen järjestelmän puuttuminen on ollut teollisen puurakentamisen kehityksen hidaste. ”Tämä poistaa alalta merkittävän puutteen, kun vihdoin saadaan yhtenäinen standardi”, arvioi Puutuoteteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mikko Viljakainen. Runko-PES-järjestelmässä sovitaan mittamoduulit, liitosperiaatteet ja perusrakenne-ratkaisut. Niiden mukaan eri valmistajien tuotteet ja ratkaisut ovat yhteensopivia. Suunnittelijat voivat suunnitella talon ilman, että he tietävät kuka sen rakentaa. PES-järjestelmä vakioi puurakentamisessa vain rakennus