KITA 6/2012 - Page 42

RUNKOPES – AVOIN YHTENÄINEN STANDARDI EDISTÄÄ TEOLLISEN PUURAKENTAMISEN LÄPIMURTOA KUVAT: PUUINFO OY Puutuoteteollisuuden käynnistämän teollisen puuelementtirakentamisen yhtenäisen mitoitus- ja liitosjärjestelmän, RunkoPES (Runkorakenteiden PuuElementtiStandardi) laatiminen on loppusuoralla ja halukkaille valmiina käytettäväksi. PES-järjestelmän kehitystyö on osa Finnish Wood Research Oy:n laajempaa Teollisen puuelementtirakentamisen tutkimushanketta (TEPUTU). 40 kita 6/ 2012