KITA 6/2012 - Page 41

ja. Mukaan on tullut myös täysin uusia tutkintoja, kuten asbesti- ja haitta-ainekartoittajan (AHA) asiantuntijatutkinto ja taloterveysasiantuntijan tutkinto.” Seppälän mielestä ongelmien ja niiden seuraamusten tutkimiseen on käytetty enemmän resursseja Auktorisoitu vahinkoalan urakoitsija AVU kuin niiden ennalta ehkäisyyn. ”Kosteus-, home- ja pölyongelmia sekä niiden seurauksia päivitellään jatkuvasti. Olisi kuitenkin järkevää keskittyä entistä enemmän siihen, miksi rakennukset kastuvat ja tutkia tarjolla olevia innovaatioita ja käytäntöjä, miten ne pidetään kuivina ja ongelmat estetään.” Seppälä näkee puhtaus- kiinteistönhoito- ja sa- WD Kuivaus Oy, Nihtisillankuja 3 A, 02630 Espoo iva 263 neerausalojen olevan ratkaisevassa roolissa terveellisen sekä turvallisen työ- ja asuinympäristön ylläpidossa. Kun rakennuksen tekninen huolto tehdään oikein, www.wdkuivaus.fi säästytään monelta ongelmalta. Erityisen tärkeänä Seppälä pitää ilmanvaihtojärjestelmän toimivuutta. Järjestelmän huolloista, korjauksista ja oikeaoppisesta käytöstä tulee hänen mukaansa ehdottomasti huolehtia. Kosteus- ja sisäilmaongelmia syntyy myös huolimattoman uudis- ja korjausrakentamisen seurauksena. Kun rakennuttaja säästää rakennusvalvonnan kuluista huolimattomuus työmaalla lisääntyy ja muodostuu niin kutsuttuja harmaita alueita. ”Rakennusalalla toimivien henkilöiden asenteessa on paikoin parantamisen varaa. Kaikkien olisi hyvä ajoittain miettiä, mikä on oman työn tuloksena syntynyt hyödyke ja mitkä ovat parhaat käytännöt sen saavuttamiseksi.” Uusien rakennusmateriaalien ja taloteknisten laitteiden ominaisuudet saavat Seppälältä kiitosta. Niiden tuotekehityksessä on huomioitu melko hyvin erilaisten vaurioiden mahdollisuudet ja poikkeusolosuhteet. Käyttöönotto on Seppälän mielestä kuitenkin liian hidasta. Rakennusalalla alkaa siis olla runsaasti osaamis- Kattojen uusimiset, Kattokorjaukset, Kattojen vesivuotokorjaukset, Peltisepätyöt, Aluskatetyöt, Tuuletusrimoitukset, Ruodelaudoitukset, Peltikatot, Konesaumakatot, Tiilikatot, Huopakatot, Vesikourut, Tikkaat, Lumiesteet, Kattosillat, Piipunpellitykset, Piipunhatut ta ja tietoa vaurioista ja rakennusmateriaalitkin ovat laadukkaita. Siitä huolimatta vahinkoja on odotettavissa jatkossakin. Seppälä uskoo ongelmia syntyvän etenkin matala- ja passiivienergiatalojen tiiviistä rakenteesta ja leudommista sekä sateisemmista talvista. ”Matala- ja passiivienergiataloissa tarvitaan yhä Kattojenharjaukset, Kattojenpesut, Vesikourujenpuhdistukset, Korjaustyöt, Asennustyöt, Ulkomaalaukset, kattomaalaukset sekä sisämaalaukset. Ruosteen poistaminen ja pohjatyöt. enemmän taloteknisiä ratkaisuja, joissa saattaa piillä ’lastentauteja’. Uusissa taloissa saatetaan myös tarvita jäähdytystä, johon liittyy kondenssi- ja mikrobiriskejä. Oman ongelmansa muodostavat lauhat ja sateiset talvet sekä lisääntyvät myrskyt, jotka rasittavat rakennusten vaippoja. Perustukset ja alapohjat puolestaan ovat kovilla, kun aletaan rakentaa aikaisempaa enemmän savi- ja suoperäisille alueille”, Seppälä luettelee. 6 / 2012 kita 39