KITA 6/2012 - Page 40

rankkasateiden aiheuttamista ongelmista. Useimmiten nämä huomataan varhaisessa vaiheessa, ennen pahempien mikrobivaurioiden syntymistä. Pidemmän ajan kuluessa muodostuvia vahinkoja ovat puolestaan kattokaivojen jäätymiset, kattovuodot, viemärivahingot, kondenssiongelmat ja ryömintätilojen kosteus. Seppälä muistuttaa, että kosteusongelmiin liittyy usein sisäilmaongelmia, joita synnyttävät kastuneissa rakenteissa itävät ja kasvavat bakteerit sekä sienet. Ne voivat tuottaa ihmisen terveydelle haitallisia myrkyllisiä yhdisteitä ja aerosoleja. Jokaisessa vesivahinkotilanteessa muodostuu kostea ympäristö, joka kiihdyttää sienien ja bakteerien kas- ”Ykkösluokkaan kuuluvat esimerkiksi sellaiset nopeasti ha- vua. Mitä kauemmin tilanne on hoitamatta, sitä suurempi on ti- vaitut vahingot, joissa vesi on peräisin rakennuksen sisältä, si- loissa oleskelevien riski. tä on vain vähän pienellä alueella, eikä se pääse valumaan Sairastumisriski on suurin, jos veden alkulähde on “li- tai tunkeutumaan materiaaleihin. Vakavimpia ovat puolestaan kainen”. Tällainen tilanne on esimerkiksi viem