KITA 6/2012 - Page 38

voimavahinkojen tai murtovahingon seuraamusten rajaami- laiset vesi- ja tulvavahingot, palovahingot, kemikaali- ja öljy- nen. Jälkivahinko voi muodostaa oleellisen osan kustannuksis- vahingot, vainajista aiheutuvat kalmavahingot sekä eläinsuo- ta. JVT:n viivästyessä tai epäonnistuessa vahinkojen laajuus ja jien tautivahingot”, Aaro Seppälä luettelee. määrä kasvavat ja keskeytysajat pitenevät. Erityisen hyvä läh- Seppälä toimii yrittäjänä A. Seppälä Total Quality Oy – tökohta olisi, jos rakennuksen suunnitteluvaiheessa ja myöhem- ASTQ Supply Housessa, joka konsultoi ja valmentaa sanee- min käytön aikana suun