KITA 6/2012 - Page 34

KUNTOTARKASTUS PÄHKINÄNKUORESSA ”ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ tehtävän aistienvaraisen ja rakennetta rikkomattoman kuntotarkastuksen tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä sekä toimenpide-ehdotuksista. Kuntotarkastuksen tekee yleensä vain rakennustekninen asiantuntija. Talotekniikkaa arvioidaan näkyviltä osilta sekä iän ja käyttäjältä saatavan informaation perusteella. Kuntotarkastuksessa käydään kohteesta läpi kaikki rakenteet, tilat ja rakennusosat suoritusohjeen mukaisessa laajuudessa. Kuntotarkastuksesta laaditaan aina kirjallinen raportti.” – Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Suoritusohje. LVI 01-10414 (2007). Helsinki: Rakennustietosäätiö. Tanska edelläkävijänä myynnin yhteydessä 10-vuotisen omistajanvaihdosvakuutuksen Muualla Pohjoismaissa näihin ongelmiin on kehitetty toimivia ja toista osapuolta turvaa asunnonostajan vakuutus. Tanskas- ratkaisuja, joista Suomen kannattaisi ottaa oppia. Kansallisten sa myyjää ja ostajaa suojaa omistajanvaihdosvakuutus, joka Kosteus- ja hometalkoiden tilaamassa selvityksessä tarkasteltiin kattaa asuntokaupan salatut viat ja puutteet ja joka myönne- pohjoismaista asunto- ja asuinkiinteistökantaa sekä niihin liitty- tään kuntotarkastusraportin perusteella. Vakuutus on määritelty vää kaupantekoa. säännöksissä siten, että se kannattaa ottaa kaikissa tilanteissa. Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy:n tekemässä Ympäristöministeriön starttaamat Kosteus- ja hometalkoot selvityksessä todetaan, että myyjän ja ostajan velvollisuudet ovat tehneet tärkeää työtä tietoisuuden lisäämisessä. Yksi ta- ovat pitkälti samankaltaisia eri maissa – mutta kaupan turvan voite talkoissa on auttaa kuluttajaa löytämään luotettava kun- työkaluissa, kuten kuntotarkastuksissa ja vakuutuksissa on sel- totarkastaja. Talkoiden ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen on to- viä eroja. sin myöntänyt, että tällä hetkellä on vaikea varmistua siitä, et- Kussakin selvitykseen osallistuneessa maassa on noin 1–1,5 miljoonaa erillistä pientaloa. Suomessa pientalokaup- tä kuntotarkastaja todella on pätevä ja puolueeton. Maalaisjärjen käyttö on silti sallittua: jos käyttää ensim- poja tehdään selvästi vähemmän kuin muissa vertailumais- mäistä asunnonvälittäjän suosittelemaa ”tuttua kaveria”, voi sa keskimäärin. Eniten pientaloja myytiin Ruotsissa, missä yli myös miettiä, kenen intresseissä on että kauppa syntyy – kuka 57 000 asuinkiinteistöä vaihtoi omistajaa vuoden sisällä. Suo- siitä hyötyy? messa vastaavasti vain 15 000 asuinpientaloa vaihtoi omistajaa. Tanska osoittautui selvityksessä ainoaksi maaksi, jossa Mikä ihmeen AKK? Vaikka harva siitä tietää mitään, kuntotarkastusbisneksessä- kiinteistökaupan yhteydessä suoritettavan kuntotarkastuksen si- kin on ollut olemassa tutkinto jo 12 vuotta. Asuntokaupan kun- sältöä, kuntotarkastajien koulutusta ja valvontaa sekä kunto- totarkastajan (AKK) pätevyysvaatimukset perustuv ][\0