KITA 6/2012 - Page 30

Palstalla asianajotoimisto Juridian kiinteistö- ja rakennusalan juridiikan osaajat vastaavat aiheeseen liittyviin kysymyksiin. TIMO A. JÄRVINEN ASIANAJAJA, OSAKAS ASIANAJOTOIMISTO JURIDIA OY Timo A. Järvinen on perehtynyt erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan juridiikkaan. Hänellä on pitkä kokemus asunto- ja kiinteistöyhtiöihin liittyvistä yhtiö-, sopimus- ja vahingonkorvausasioista. Timo on suorittanut kiinteistöliiketoiminnan johtajan (PGP) koulutusohjelman ja on Suomen Asianajajaliiton sovittelijarekisteriin merkitty koulutettu sovittelija. Tein pari kuukautta sitten kaupat omistamastani nöitsijäntodistukseen sisältyneen virheellisen tiedon perusteella, yksiöstä. Tilasin isännöitsijäntodistuksen suoraan myyjällä on oikeus saada vahingostaan korvaus isännöitsijältä isännöitsijätoimistosta. Nyt on selvinnyt, että asuntokauppalain nojalla (AsKL 7:1). isännöitsijäntodistuksessa oli virhe asunnon laina- Hovioikeuden ratkaisuista löytyy tapaus (HHO 13.6.1996 osuuden kohdalla: lainaosuudeksi oli virheellisesti nro 3303), jossa isännöitsijä velvoitettiin maksamaan myyjälle merkitty 1 400 euroa, vaikka se oli todellisuudes- tämän ostajalle suorittama korvaus, joka vastasi virheellisen ja sa 10 400 euroa. Ostaja on närkästynyt ja vaatii todellisen velkaosuuden välistä erotusta. korvauksia minulta. Jos joudun jotain korvauksia Korvattavan vahingon suuruus on kuitenkin aina arvioitava ostajalle suorittamaan, voinko vaatia niitä edel- tapauskohtaisesti. Arvioinnissa on otettava huomioon esimerkiksi leen isännöitsijältä? se, että myyjä on virheellisen tiedon vuoksi voinut saada Isännöitsijä vastaa antamassaan todistuksessa olevasta virhees- asunnosta sen todellista arvoa selvästi korkeamman hinnan. tä, ellei hän osoita toimineensa huolellisesti. Isännöitsijä pystyy Uudemmasta oikeuskäytännöstä (ks. esimerkiksi KKO 2010:17) kuitenkin vain harvoin osoittamaan toimineensa huolellisesti to- voidaan saada tukea myös sille näkemykselle, että ostaja voisi distuksen ollessa sisällöltään virheellinen. osoittaa vaatimuksensa suoraan isännöitsijätoimistolle. Tästä Jos myyjä joutuu maksamaan ostajalle hinnanalennusta isän- KATJA FIRTSER 28 kita 6/ 2012 ISMO KALLIONIEMI mahdollisuudesta kannattaa tilanteen tullen muistuttaa ostajaa. PETRI KESKITALO RIIKKA KILJANDER-KIISKINEN