KITA 6/2012 - Page 17

VANTAAN HÄMEENKYLÄSSÄ sijaitseva Asunto Oy toon. ”Molemmissa päällysteissä on toki omat etunsa, mutta Ainontie 7 on rivitaloyhtiö, jossa on seitsemän erillistä taloa ja tiili on parempi äänieriste kuin pelti. Sillä on merkitystä varsin- 23 asuinhuoneistoa. Kaksi taloista valmistui vuonna 1983 ja kin Hämeenkylässä, joka on osittaista lentomelualuetta. Myös loput vuotta myöhemmin. ulkonäkösyyt vaikuttivat valintaan. Tiili on hyvän näköinen kat- Valkoiseksi maalattujen kotien asukkaat ja isännöitsijä huolestuivat, kun mineriittikatoissa ja niiden läpivienneissä alkoi il- tomateriaali.” ”Kattorakenteissa päätettiin tehdä samalla täydellinen re- metä vesivuotoja. ”Myös kattomateriaalin pinta oli kärsinyt. montti: kaikki räystäslaudat, rännit ja syöksytorvet sekä katto- Muutoin katoilla olisi vielä ehkä ollutkin jonkin verran käyttö- turvatuotteet, lumiesteet ja lisävilloitukset uusitaan”, Törmä luet- ikää”, pohtii isännöitsijä Matti Törmä vantaalaisesta Isännöin- telee. tipalvelu MKJ Törmä Oy:stä. Törmän vastuualueisiin kuuluu useita rivitaloyhtiöitä pääkaupunkiseudulla. ”Tutkimme kattojen kuntoa muutamassa Laajalle remontille oli pätevät perusteet. Kattojen aluskatekin oli paikoitellen kastunut ja repeytynyt. Yhtiöt pyysivät tarjouksia eri kattourakoitsijoilta. ”Saimme vantaalaisyhtiössä. Hankkeessa oli mukana Suomen Talokes- monta tarjousta. Sama firma eli Hämeen Laaturemontti Oy va- kus Oy. Saimme sitten korjausehdotuksia, ja niiden pohjalta littiin tekijäksi kaikkiin kolmeen remonttiin. Hämeen Laature- kolmessa yhtiössä päätettiin suunnilleen samaan aikaan teet- montin tarjous oli hyvin selkeä. Aiempaa kokemusta tästä fir- tää kattoremontti”, Törmä kertoo. Kaksi muuta remonttiin pää- masta meillä ei ollut, mutta yrityksellä oli selvästikin ammatti- tynyttä rivitaloyhtiötä olivat Asunto Oy Äespirtti ja Asunto Oy mainen ote ja referenssit kunnossa”, Törmä perustelee valin- Hämerinne, jotka sijaitsevat noin kilometrin päässä Ainontien taa. taloista. Rivitaloissa monenlaisia rakenteellisia ongelmia Vaihtoehdot selvitettiin Hämeen Laaturemontti Oy:n kattoasiantuntija Antero Raikamo Alkuvaiheessa taloyhtiöissä harkittiin kattojen erilaisia päällys- arvioi, että monessa tapauksessa vesikattojen ongelmat läh- tevaihtoehtoja. ”Yhtiökokouksissa vertailtiin hintoja ja kattojen tevät liikkeelle katon läpivienneistä. ”Tyypillisesti läpivientien ominaisuuksia. Kaksi keskeistä vaihtoehtoa olivat tiili- ja pelti- juuresta tulee vuotoja. Toisaalta katon pinnoitteet vanhenevat katto”, Törmä mainitsee. ja niihin tulee reikiä, jolloin aluskatteet hapristuvat”, Raikamo Lopulta kaikissa kolmessa taloyhtiössä päädyttiin tiilikat- selittää. Remontin yhteydessä yläpohjiin lisättiin puhallusvillaa. 6 / 2012 kita 15