KITA 6/2012 - Page 13

Täydennysrakentaminen ei välttämättä tarkoita, että talo- osien rakentamiseen. Lisäksi säästetään merkittävästi käyttöku- yhtiön tontin laitaan tulee uusi kerrostalo – myös erilaiset pien- luissa vähentämällä turhaa liikennettä ja tehostamalla palvelui- taloratkaisut voivat tulla kysymykseen ja ovat varsin toivottu- den käyttöä. ja, sillä ne tuovat tullessaan erilaisia asumisvaihtoehtoja. Lap- Helsingin kaupungilla on myös vahva tahtotila löytää elin- siperheillä tilanne on nimittäin usein se, että kivalta alueelta tilaa uusille ja vanhoille helsinkiläisille. Neljä vuotta sitten kir- muutetaan pois perhekoon kasvaessa, kun sopivan kokoista ja jattiin kaupunginvaltuuston hyväksymään maankäytön- ja asu- hintaista asuntoa tutuilta kulmilta ei löydy. misen toteutusohjelmaan 5 000 asunnon vuositavoite aina vuo- Karoliina Hartiala Helsingin kaupungin Talous- ja suunnit- teen 2017 asti. Tavoite ei ole aivan vaatimaton: uusia täyden- telukeskuksen (TASKE) täydennysrakentamisen kehittämistiimis- nysrakentamisen mahdollisuuksia tulee ohjelmakaudella löy- tä vahvistaa, että monilla esikaupunkialueilla tarjolla on mel- tää noin 1,6 miljoonan kerrosalaneliömetrin edestä, jotta maa- ko suppea kirjo asuntotyyppejä, ja elämäntilanteen muuttues- li saavutetaan. sa asukas ei välttämättä niin helposti löydä lähialueelta kaipaamansa asuntoa. ”Täydennysrakentamisella voidaan paikata tätä o